Illustrasjonsfoto av dansende ungdommer. Foto: iStock.
Lektorbloggen

Skolepolitikk med bind for øynene

Skolen får ikke bruke den nye dansesal på Lillehammer. I stedet har en privatskole tatt over kulturundervisningen i regionen, skriver tillitsvalgt Ulf Holberg.
AVUlf Holberg
04. november, 2021

Illustrasjonsfoto: iStock

På Vinstra åpna de ny dansesal til 15 millioner kroner for tre år siden. Nå er dansen over for elevene, ansatte og lokalsamfunnet. Det samme skjedde på Lillehammer: Ny dansesal og musikkrom ble bygd i nybygget på avd. Sør, men rommene har stått ubrukt.

Skolen ble nektet å tilby programfag i dans og musikk på studiespesialisering, fordi politikerne med fylkesordfører Hagen i spissen fryktet at dette ville ødelegge for danselinja på Vinstra.

I stedet for å bygge opp et samarbeid mellom Vinstra og Lillehammer, ble Lillehammer nedlagt og Vinstra hadde eneretten på å tilby faget i denne regionen. Nå har Create, en privatskole, tatt over undervisning som er knyttet til kultur i vår region. De ville i utgangspunktet samarbeide med fylkeskommunen, men det ville heller ikke fylkeskommunen.

Konklusjonen på hele denne dansen er at studietilbudene til den offentlige skolen, som er en bærebjelke i velferdssamfunnet, raseres. Man har kastet millioner av kroner ut av vinduet, tatt penger fra den offentlige skolen og overført til en privat skole, og bidratt til å skape større klasseskiller fordi utdanning i regionen nå i større grad blir avgjort etter hvor stor lommebok foreldrene dine har. Alt dette som følge av vedtak fattet i fylkestinget, med Arbeiderpartiet og ordfører Even Aleksander Hagen som frontkjemper.

Det er nesten ikke til å tro at slikt er mulig. Men sånn går det altså når man driver skolepolitikk med bind for øynene.

Innlegget er publisert Gudbrandsdølen Dagningen 29. oktober 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?