image-9
Foto: iStock
Utdanning

Bekymringsfull nedgang i søkere til lektorutdanningen

Søkertallene til lektorutdanningen i landet går ned 23 prosent. – Med bedre rammer for yrket ville det nok være flere langt flere søkere enn plasser. Både KS og utdanningspolitikerne har en viktig jobb å gjøre, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
24. april, 2023

Samordna opptak har utarbeidet en rapport basert på årets søkertall til høyere utdanning. Den største endringen i søkertallene sammenlignet med fjoråret, er nedgangen i antallet søkere til lærerutdanningene.

Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene enn i 2022. Når det gjelder lektorutdanningen 8-13, er det en endring på -23 prosent siden i fjor.

– Tallene sier noe om interessen for ulike utdanninger. Selv om dette er førstegangssøkertallene, er de dramatiske nok til at dette bør bekymre alle politikere som har ambisjoner for norsk skole, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Nyhuus peker på at kunnskapssamfunnet Norge er helt avhengig av at vi får tilstrekkelig med nyutdannede lærere og lektorer inn i skolen.

– Nedgangen er et kraftig signal både til KS og utdanningspolitikerne om at de ikke har lykkes i å rekruttere og beholde lærere og lektorer i skolen.

Etterlyser bedre rammer for yrkesutøvelsen

Norsk Lektorlag har over tid advart mot at det mangler kvalifiserte lærere og lektorer i den norske skolen. Mye av svaret ligger i at bedre rammer for yrkesutøvelsen må på plass, mener Nyhuus.

– KS må signalisere at de verdsetter kvalifiserte undervisere i skolen, og sørge for at de som jobber i skolen forblir der. Utdanningspolitikerne må sørge for at vi ikke får en skole hvor stadig større del av arbeidsbyrden legges på de som står i klasserommet, samtidig som den faglige autonomien blir satt under press, sier hun videre.

Nyhuus tror at de som skal inn i høyere utdanning, kan ha blitt skremt av alt som kommer frem om hvilke utfordringer som ligger i skolene i dag.

– Å jobbe som lektor er verdens beste jobb. For at dette skal oppfattes som et attraktivt yrkesvalg, må man sørge for at de som velger klasserom som sin arbeidshverdag blir verdsatt, og at de får gode rammer for å utføre yrket sitt.

Må prioritere det viktigste yrket

Gjennom flere lønnsoppgjør og under fjorårets lærerstreik var KS tydelig på at det ikke var lærermangel, og derfor trengte de ikke å prioritere denne gruppen.

– I år håper vi at KS bruker nettopp lønnsoppgjøret til å bygge opp igjen tilliten og vise at de verdsetter verdens viktigste yrke, avslutter Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

LektorstudenteneUtdanning
utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...