Styringsrett

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Styringsrett
SVAR:

Du har dessverre ikke en rett etter loven til å beholde undervisningen i fag du vanligvis underviser i. Rektor har styringsrett på hvordan han eller hun fordeler fag og timer blant staben sin så sant kompetansekravene for undervisning etterleves. Men du har en rett til å være beskjeftiget i den stillingsprosenten du er ansatt i, og du skal bli lyttet til når det gjelder dine ønsker og behov, men det er ikke slik at alt nødvendigvis til syvende og sist skal tas hensyn til.

Til rektors styringsrett er også koblet en omsorgsplikt for medarbeideren, som blant annet innebærer at dennes integritet og faglige kompetanse skal tas hensyn til. Styringsrett og omsorgsplikt balanserer mot hverandre, og når styringsret

Les mer

Mest leste artikler