Styringsrett

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Utstyr på jobben
SVAR:

Om du har en ren privat mobiltelefon som du bruker i jobbsammenheng, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fjerner for eksempel Tiktok eller Telegram-appen. Men: Om du har tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester (som for eksempel Teams) eller plattformer som Visma InSchool på din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver kreve at du fjerner dette om du ikke fjerner de «problematiske» appene.  

Det er vanlig at undervisningspersonell bruker sin private mobiltelefon til skolens IT-tjenester. Løsningen er etter vårt syn at arbeidsgiver gir de ansatte tjenestemobil som er fullt ut betalt av arbeidsgiver. Dette vil da være arbeidsgivers eiendom, og de kan da med full rett kreve at spesifikke apper ikke lastes

Les mer
Styringsrett
SVAR:

Du har dessverre ikke en rett etter loven til å beholde undervisningen i fag du vanligvis underviser i. Rektor har styringsrett på hvordan han eller hun fordeler fag og timer blant staben sin så sant kompetansekravene for undervisning etterleves. Men du har en rett til å være beskjeftiget i den stillingsprosenten du er ansatt i, og du skal bli lyttet til når det gjelder dine ønsker og behov, men det er ikke slik at alt nødvendigvis til syvende og sist skal tas hensyn til.

Til rektors styringsrett er også koblet en omsorgsplikt for medarbeideren, som blant annet innebærer at dennes integritet og faglige kompetanse skal tas hensyn til. Styringsrett og omsorgsplikt balanserer mot hverandre, og når styringsret

Les mer

Mest leste artikler