Styringsrett

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Korona

SVAR:

Nei, rektor kan ikke pålegge undervisningspersonale å delta i testing av elever, verken å være til stede, instruere elevene i hvordan testen skal tas, hjelpe elever å ta testen, påse at de gjør det riktig eller sjekke resultatet. Det er en jobb for helsepersonale.

Det at helsepersonale ikke kan gjøre en slik jobb fordi de ikke får betalt, er ikke grunn god nok til å pålegge lærere å utføre oppgavene gratis.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, du kan pålegges å ha tettere oppfølging av elever, men dette er en arbeidsoppgave som i realiteten er en ekstraoppgave. Du må diskutere med din nærmeste leder om andre arbeidsoppgaver skal utgå, og eventuelt hvilke. Alternativt kan du avtale å registrere denne ekstra tiden og få den kompensert ekstra.

Les mer
Korona
Kan skolen på rødt nivå i trafikklysmodellen velge ut noen fag som bare skal undervises digitalt med begrunnelsen at elevgruppen i disse fagene kommer fra ulike klasser og er mer smitteutsatt enn i sin faste klasse?

SVAR:

Det er ikke noe i veien for at skolen en kort periode organiserer undervisningen slik, hvis begrunnelsen er smittevern og det at elever fra så mange ulike klasser er i samme gruppe. Dette forutsetter at elevene hele tiden har et tilbud på skolen i en del/de fleste fag.

Opplæringslovens § 8.2 om at elevene skal ha opplæring på skolen med en lærer som er til stede for dem, er oppmyket i et midlertidig regelverk for grunnopplæringen (grunnskole og videregående skole) når smittesituasjonen krever de

Les mer
Styringsrett
SVAR:

Du har dessverre ikke en rett etter loven til å beholde undervisningen i fag du vanligvis underviser i. Rektor har styringsrett på hvordan han eller hun fordeler fag og timer blant staben sin så sant kompetansekravene for undervisning etterleves. Men du har en rett til å være beskjeftiget i den stillingsprosenten du er ansatt i, og du skal bli lyttet til når det gjelder dine ønsker og behov, men det er ikke slik at alt nødvendigvis til syvende og sist skal tas hensyn til.

Til rektors styringsrett er også koblet en omsorgsplikt for medarbeideren, som blant annet innebærer at dennes integritet og faglige kompetanse skal tas hensyn til. Styringsrett og omsorgsplikt balanserer mot hverandre, og når styringsret

Les mer

Mest leste artikler