Utstyr på jobben

Kan skoleeier eller rektor bestemme hvilke apper jeg har på min private mobiltelefon?

APRIL, 2023

SVAR:

Om du har en ren privat mobiltelefon som du bruker i jobbsammenheng, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fjerner for eksempel Tiktok eller Telegram-appen. Men: Om du har tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester (som for eksempel Teams) eller plattformer som Visma InSchool på din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver kreve at du fjerner dette om du ikke fjerner de «problematiske» appene.  

Det er vanlig at undervisningspersonell bruker sin private mobiltelefon til skolens IT-tjenester. Løsningen er etter vårt syn at arbeidsgiver gir de ansatte tjenestemobil som er fullt ut betalt av arbeidsgiver. Dette vil da være arbeidsgivers eiendom, og de kan da med full rett kreve at spesifikke apper ikke lastes ned på tjenestemobilen. 

Det er imidlertid ikke uvanlig at arbeidsgiver betaler noe/deler av mobilregningen til lektorer/lærere i skolen. Det må i disse tilfellene en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle til for å vurdere i hvor stor grad arbeidsgiver kan bestemme hva du har på mobilen din. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler