Styringsrett

Kan rektor flytte meg fra fag jeg vanligvis underviser i og gi det til kolleger med mindre kompetanse og erfaring?

JUNI, 2020

SVAR:

Du har dessverre ikke en rett etter loven til å beholde undervisningen i fag du vanligvis underviser i. Rektor har styringsrett på hvordan han eller hun fordeler fag og timer blant staben sin så sant kompetansekravene for undervisning etterleves. Men du har en rett til å være beskjeftiget i den stillingsprosenten du er ansatt i, og du skal bli lyttet til når det gjelder dine ønsker og behov, men det er ikke slik at alt nødvendigvis til syvende og sist skal tas hensyn til.

Til rektors styringsrett er også koblet en omsorgsplikt for medarbeideren, som blant annet innebærer at dennes integritet og faglige kompetanse skal tas hensyn til. Styringsrett og omsorgsplikt balanserer mot hverandre, og når styringsretten brukes i fag- og timefordeling, kan mange føle seg overkjørt og maktesløse hvis det ikke er en god dialog i forkant med hensyn til hvordan ens kompetanse best kan brukes og hvordan rektor ønsker å prioritere og hvorfor.

Rektor bryter ikke loven ved å tilby noen av «dine» fag til andre. Det kan være legitime grunner til det, som en langsiktig oppbygging av kompetanse ved skolen. Men det skal helst ikke gjøres på en overkjørende måte overfor den som opplever å bli fratatt om ikke levebrødet, så i hvert fall fag som er i kjerneområdet av ens kompetanse.  

Det beste du kan gjøre, er å be om en prat og forberede argumentene dine godt. Går det ikke å endre på noe for kommende skoleår, må du forsøke å få skriftliggjort – for eksempel i en e-postutveksling – at dette året er et unntaksår, og at du ønsker mer undervisning i det du har sterkest kompetanse i når dette skoleåret er over.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss