Stillingstittel

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Stillingstittel
SVAR:

Tittelen lektor er ikke beskyttet og er i praksis en lønnskode for undervisningsstillinger. Tradisjonelt har lektortittelen vært knyttet til universitetsutdanning og undervisning i videregående skole med fag i fokus. I forskrift til opplæringsloven heter det om stillingstitler at «stilling i grunnskolen og i vidaregåande opplæring skal normalt vere lærar, adjunkt eller lektor».

Du oppnår lektortittelen dersom du har utdanning på høyere grads nivå, slik som master/hovedfag eller embetseksamen eller lektorprogrammet.

Hovedtariffavtalen for KS-området definerer hva som skal til for å bli innplassert i stillingskoden lektor: Kravet er minst 300 studiepoeng inkludert fullført mastergrad og PPU. Tilsvarende er kr

Les mer
Stillingstittel
SVAR:

I vedlegg 2 til tariffavtalen i KS-området (side 62-63) fremgår det hvilken kompetanse man må ha for å bli plassert i de ulike stillingskodene.

For å bli innplassert i stillingskoden adjunkt kreves 240 studiepoeng godkjent utdanning inkludert PPU.

For å bli innplassert i stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning, kreves tilsvarende, men 300 studiepoeng.

For å bli innplassert i stillingskoden lektor kreves minimum 300 studiepoeng inkludert fullført mastergrad og PPU.

For å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning kreves tilsvarende, men 360 studiepoeng.

Så lenge du har godkjent undervisningskompetanse i minst ett fag, er det irrelevant hvilke andre fag du har i din grunnutdanning

Les mer
Kompetansekrav

SVAR:

Kravet for å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning, er minst 360 studiepoeng inkludert mastergrad og PPU. Så lenge du har minst ett relevant undervisningsfag, er det uten betydning hva de resterende studiepoengene inneholder når du blir ansatt.

Dersom du tar videreutdanning etter at du er ansatt, er det imidlertid krav om at faget du tar, må være relevant for å endre stillingskode, derfor bør du ta en prat med arbeidsgiver før du går i gang med utdannelsen for å forsikre deg om at du vil få endret stillingskode. Pass på å dokumentere svaret du får.  

Les mer
Stillingstittel

SVAR:

De studiepoengene man har på toppen av femårig lektorutdanning, kan være hva som helst av fag, bare de er godkjente studiepoeng i Norge. Det må ikke være en årsenhet i et tredje fag, selv om det selvsagt kan være fint med tanke på allsidigheten når man søker jobb.

Du skal med avlagt femårig lektorutdanning og 60 ekstra studiepoeng like fullt ha lønn som lektor med tilleggsutdanning (KS-området) og lektor med opprykk (Oslo kommune).

Les mer
Stillingstittel

SVAR:

Kravet for å bli innplassert i stillingskoden Lektor med tilleggsutdanning er minst 360 studiepoeng inkludert mastergrad / hovedfag og PPU eller tilsvarende. Minst 60 av de 360 studiepoengene må være et relevant undervisningsfag, og det har ingen betydning hva de andre studiepoengene inneholder.

Når det er sagt, vil det selvsagt lønne seg både med faglig fordypning i undervisningsfagene for å få en tilfredsstillende arbeidshverdag, og å ha flere fag i fagkretsen, for å være attraktiv på arbeidsmarkedet og få varierte arbeidsoppgaver.

Les mer

Mest leste artikler