Stillingstittel

Hva er en lektor, og hvordan oppnår man tittelen lektor?

MARS, 2023

SVAR:

Tittelen lektor er ikke beskyttet og er i praksis en lønnskode for undervisningsstillinger. Tradisjonelt har lektortittelen vært knyttet til universitetsutdanning og undervisning i videregående skole med fag i fokus. I forskrift til opplæringsloven heter det om stillingstitler at «stilling i grunnskolen og i vidaregåande opplæring skal normalt vere lærar, adjunkt eller lektor».

Du oppnår lektortittelen dersom du har utdanning på høyere grads nivå, slik som master/hovedfag eller embetseksamen eller lektorprogrammet.

Hovedtariffavtalen for KS-området definerer hva som skal til for å bli innplassert i stillingskoden lektor: Kravet er minst 300 studiepoeng inkludert fullført mastergrad og PPU. Tilsvarende er kravet for å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning/opprykk minst 360 studiepoeng, inkludert mastergrad og PPU.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler