Stillingstittel

Hvis jeg har en master og PPU, er jeg lektor med tillegg eller kun lektor?

JUNI, 2020

SVAR:

Kravet for å bli innplassert i stillingskoden Lektor med tilleggsutdanning er minst 360 studiepoeng inkludert mastergrad / hovedfag og PPU eller tilsvarende. Minst 60 av de 360 studiepoengene må være et relevant undervisningsfag, og det har ingen betydning hva de andre studiepoengene inneholder.

Når det er sagt, vil det selvsagt lønne seg både med faglig fordypning i undervisningsfagene for å få en tilfredsstillende arbeidshverdag, og å ha flere fag i fagkretsen, for å være attraktiv på arbeidsmarkedet og få varierte arbeidsoppgaver.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler