Stillingstittel

Hvilke krav stilles til stillingstitlene adjunkt, adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg?

MARS, 2023

SVAR:

I vedlegg 2 til tariffavtalen i KS-området (side 62-63) fremgår det hvilken kompetanse man må ha for å bli plassert i de ulike stillingskodene.

For å bli innplassert i stillingskoden adjunkt kreves 240 studiepoeng godkjent utdanning inkludert PPU.

For å bli innplassert i stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning, kreves tilsvarende, men 300 studiepoeng.

For å bli innplassert i stillingskoden lektor kreves minimum 300 studiepoeng inkludert fullført mastergrad og PPU.

For å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning kreves tilsvarende, men 360 studiepoeng.

Så lenge du har godkjent undervisningskompetanse i minst ett fag, er det irrelevant hvilke andre fag du har i din grunnutdanning. Dersom du planlegger å videreutdanne deg, må faget være relevant for undervisningen for at du skal kunne innplasseres i en annen stillingskode.

Systemet innebærer en ulempe for lektorer som har mer enn seks års normert studietid, fordi «taket» i systemet ligger på seks år. Mange lektorer som har tatt videreutdanning ut over seks år og har mer spesialisering eller mer bredde i form av flere undervisningsfag, får ikke lønnsmessig uttelling i dette systemet.   Norsk Lektorlag er ikke fornøyd med lønnsutviklingen dette systemet har gitt lektorene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler