Heltid og deltid

Kan skolen innføre nye rutiner som legger opp til omfattende ekstraarbeid uten å kompensere med verken tid eller penger til lærerne?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Dette er ikke greit. Tillitsvalgte ved hver enkelt skole bør ta dette opp og avklare med arbeidsgiver hva som forventes, og hvem som vil betale for den ekstra tiden. 

Det vil være nyttig for dere å synliggjøre for ledelsen det merarbeidet digital undervisning innebærer for den enkelte lærer. Arbeidstidsavtalen er fremforhandlet basert på klasseromssituasjonen.

For å dokumentere omfang av merarbeidet som digital undervisning innebærer, må dere ha en dialog med lokal arbeidsgiver om: 

1)  hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal utføres fremover basert på at den totale arbeidsbelastningen er for stor, og langt større enn vanlig

2) hvordan den nåværende situasjonen med mye merarbeid ikke er i samsvar med arbeidstidsavtalen

3) hvilke endringer som kan gjøres i den lokale arbeidstidsavtalen, eller arbeidsplanen til den enkelte  basert på det merarbeidet som forventes utført

4) hvordan den enkelte skal gå frem for å kreve betalt for sitt konkrete merarbeid.

Koronaavtale: Merk at Akademikerne med Norsk Lektorlag har sammen med LO, YS og Utdanningsforbundet inngått en sentral avtale med KS om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 ut april 2022. Den har ikke ettervirkning. Det er de lokale partene som må avtale å bruke denne avtalen. Les mer om avtalen i saken «Tilfreds med koronaavtale» (lenke).

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler