Overtid og merarbeid

Kan avdelingsledere avspasere for- og etterarbeid knyttet til undervisning som gjøres etter arbeidstid?

JUNI, 2020

SVAR:

Det kan være utfordrende å kombinere administrative lederoppgaver med undervisning, og ofte må for- og etterarbeid knyttet til undervisning skje hjemme på kveldstid. Ledere, deriblant avdelingsledere, som har undervisningsplikt, skal legge undervisningen inn i sin ordinære arbeidstid – det vil si i en 37,5 timers arbeidsuke over 45 uker. Det betyr at det skal være plass til for- og etterarbeidet i den ordinære arbeidstiden, og at man ikke kan skrive overtidstimer for arbeid som gjøres hjemme.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler