Midlertidig ansettelse

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ansettelse
SVAR

Det stemmer at arbeidsmiljøloven har en såkalt treårsregel. I tillegg kan man kreve fast ansettelse basert på det som kalles Grunnbemanningslæren, og da trenger det ikke ha gått tre år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i faste stillinger. Tanken bak grunnbemanningslæren er at en arbeidsgiver ikke skal kunne dekke opp et konstant behov for ansatte gjennom bruk av vikarer. En slik bruk av vikarer er ulovlig, og den som er ansatt i en ulovlig midlertidig stilling, har krav på fast stilling umiddelbart – uansett hvor lenge vikaren har vært ansatt.

For å bruke grunnbemanningslæren må følgende vilkår være oppfylt:Virksomheten har et fast og varig behov for vikariater.Arbeidstakeren som krever fast ans

Les mer
Fortrinnsrett

SVAR:

Som midlertidig ansatt er man ansatt for en begrenset periode fordi arbeidsgiver har et midlertidig behov for arbeidskraft. Er behovet grunnet i at en eller flere ansatte er sykemeldt, vil den midlertidige stillingen være et vikariat.

Vikarer har dessverre ingen fortrinnsrett etter loven, og rektor plikter å lyse ut stillingen. Du må derfor søke på stillingen på lik linje med andre søkere hvis du er interessert i stillingen.   

Vær oppmerksom på at det ikke er et krav om at man har overtatt akkurat de samme oppgavene som den fraværende ansatte. Rektor har rett til å omrokere på oppgavene. 

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Etter tre eller fire år i midlertidig stilling har du krav på fast ansettelse. Det er hvilket grunnlag du ble midlertidig ansatt på som avgjør om det er tre- eller fireårsregelen som gjelder.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Det finnes imidlertid noen unntak i arbeidsmiljøloven § 14-9 som tillater midlertidig ansettelse på visse grunnlag. I 2015 kom det inn en ny 3-årsregel som supplement til den gamle 4-årsregelen. Disse reglene går ut på at man etter mer enn 3 eller 4 år som midlertidig ansatt blir å anse som fast ansatt, på visse vilkår.

Hvilken regel som gjelder ditt arbeidsforhold avhenger av på hvilket grunnlag du er midlertidig ansatt. Dette skal fremgå av arbeidskontra

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram, eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene, og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i tre eller fire år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.Fireårsregelen gjelder om du er midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter.Treårsregelen gjelder i disse tilfellen:om du har vært ansatt som vikar eller på generelt grunnlag. om du har vært ansatt midlertidig på forskjellige grunnlag, men minst én gang i løpet av de tre årene har vært ansatt midlertidig på generelt grunnlag eller i vikariat. Med begrepet

Les mer

Mest leste artikler