Midlertidig ansettelse

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ansettelse
SVAR

Det stemmer at arbeidsmiljøloven har en såkalt treårsregel. I tillegg kan man kreve fast ansettelse basert på det som kalles Grunnbemanningslæren, og da trenger det ikke ha gått tre år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i faste stillinger. Tanken bak grunnbemanningslæren er at en arbeidsgiver ikke skal kunne dekke opp et konstant behov for ansatte gjennom bruk av vikarer. En slik bruk av vikarer er ulovlig, og den som er ansatt i en ulovlig midlertidig stilling, har krav på fast stilling umiddelbart – uansett hvor lenge vikaren har vært ansatt.

For å bruke grunnbemanningslæren må følgende vilkår være oppfylt:Virksomheten har et fast og varig behov for vikariater.Arbeidstakeren som krever fast ans

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i mer enn tre  år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.

Treårsregelen gjelder i disse tilfellene:Om du har vært ansatt som vikar eller i en midlertidig stilling på generelt grunnlag.Med begrepet «vikar» forstås at det foreligger en reell vikarsituasjon – altså at du arbeider i stedet for noen som er sykemeldt, på ferie eller i permisjon.Du må ha vært sammenhengende midlertidig ansatt. Tommelfingerregelen er at opphold i ansettelses

Les mer
Fortrinnsrett

SVAR:

Som midlertidig ansatt er man ansatt for en begrenset periode fordi arbeidsgiver har et midlertidig behov for arbeidskraft. Er behovet grunnet i at en eller flere ansatte er sykemeldt, vil den midlertidige stillingen være et vikariat.

Vikarer har dessverre ingen fortrinnsrett etter loven, og rektor plikter å lyse ut stillingen. Du må derfor søke på stillingen på lik linje med andre søkere hvis du er interessert i stillingen.   

Vær oppmerksom på at det ikke er et krav om at man har overtatt akkurat de samme oppgavene som den fraværende ansatte. Rektor har rett til å omrokere på oppgavene. 

Les mer

Mest leste artikler