Fortrinnsrett

Jeg er midlertidig ansatt som vikar for en lærer som er sykemeldt. Min sykmeldte kollega kommer ikke tilbake, har jeg da fortrinnsrett til stillingen?

JUNI, 2020

SVAR:

Som midlertidig ansatt er man ansatt for en begrenset periode fordi arbeidsgiver har et midlertidig behov for arbeidskraft. Er behovet grunnet i at en eller flere ansatte er sykemeldt, vil den midlertidige stillingen være et vikariat.

Vikarer har dessverre ingen fortrinnsrett etter loven, og rektor plikter å lyse ut stillingen. Du må derfor søke på stillingen på lik linje med andre søkere hvis du er interessert i stillingen.   

Vær oppmerksom på at det ikke er et krav om at man har overtatt akkurat de samme oppgavene som den fraværende ansatte. Rektor har rett til å omrokere på oppgavene. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler