Fortrinnsrett

Jeg er ansatt i en deltidsstilling. Har jeg fortrinnsrett til heltidsstillinger som blir ledige?

MARS, 2023

SVAR:

Som deltidsansatt kan du, ifølge arbeidsmiljøloven, ha fortrinnsrett til en utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver lyser ut stillingen og ansetter en ekstern søker. 

Fortrinnsretten forutsetter at du er kvalifisert for den ledige stillingen. Er det flere deltidsansatte med fortrinnsrett som ønsker å øke sin stilling, skal den deltidsansatte som er best kvalifisert velges.

Retten gjelder for både ledige stillinger på skolen din, men også ved utlysning av ledige stillinger i fylkeskommunen eller kommunen du er ansatt i. 

Det er ikke alle arbeidsgivere som er klar over denne fortrinnsretten. Derfor råder vi deltidsansatte til å melde fra til arbeidsgiver hvis du ønsker en utvidelse av stillingsandelen din, samt vise til fortrinnsretten som deltidsansatt. 

Hvis du ikke får økt stillingsandel til tross for at du er kvalifisert, kan det ha skjedd en ulovlig tilsidesettelse av fortrinnsretten. Hvis Norsk Lektorlag vurderer det slik at det foreligger en ulovlig tilsidesettelse av fortrinnsretten, kan det sendes inn en klage til Tvisteløsningsnemnda. Det er et eget forvaltningsorgan. Nemnda behandler blant annet tvister om rett til utvidet stilling for deltidsansatte. 

En klage til Tvisteløsningsnemnda må fremmes senest innen fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet fra arbeidstaker. Avslaget må gis skriftlig. Fireukersfristen for klage begynner å løpe fra du mottar skriftlig avslag. Derfor er det svært viktig at du, hvis du ønsker å få saken din vurdert, tar kontakt med din tillitsvalgte eller sekretariatet i Norsk Lektorlag slik at du har mulighet til å klage i tide. Nemndas vedtak er bindende med mindre du tar saken videre til retten.

Kilder:

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss