Fortrinnsrett

Har rektor rett til å velge ut hvilken deltidsansatte lærer som skal få ledige undervisningstimer?

MARS, 2023

SVAR:

Når det oppstår ledige behov, skal arbeidsgiver tilby den ledige stillingen til den deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten, forutsatt at det ikke fører til en vesentlig ulempe for skolen. Hvorvidt det foreligger en vesentlig ulempe, må vurderes konkret.

Hvis det er flere deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten sin til en stilling, er det den som er best kvalifisert som skal få tilbud om stillingen. Ansiennitet i seg selv er ikke et kriterie, men kan være en del av kvalifikasjonsvurderingen. Det vil si, hvis to ansatte står likt med henhold til utdannelse og egnethet, vil relevant erfaring kunne være utslagsgivende.  

Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt at det kan saklig begrunnes, men en deltidsansatt kan kreve å få tildelt vikartimer i fag den ansatte er kvalifisert for å undervise i fremfor at skolen foretar nyansettelser eller leier inn vikarer til disse timene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler