Tillitsvalgtarbeid

Kan en tillitsvalgt for Norsk Lektorlag fungere som tillitsvalgt for noen som er organisert i Tekna?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er helt uproblematisk å være tillitsvalgt for medlemmer av andre Akademiker-foreninger som Tekna, Samfunnsviterne eller Naturviterne. Men dersom medlemmene trenger juridisk hjelp, må de henvende seg til sine primærforeninger.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler