Varsling

Må jeg varsle på en bestemt måte?

JUNI, 2020

Loven stiller ikke noe formkrav til et varsel. Man kan varsle muntlig eller skriftlig per e-post, tekstmelding, digitale løsninger et cetera.

Man kan også  varsle anonymt. Dette er noe vi som hovedregel ikke anbefaler, da det kan være vanskelig for arbeidsgiver å følge opp et anonymt varsel på en hensiktsmessig måte. Vi mener at arbeidsgiver uansett bør håndtere varslene på en konfidensiell måte.

Inneholder varselet opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven, er en statlig eller kommunal arbeidsgiver bundet opp av dette. 

Se også Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

Se også Hva er varslingsrutiner?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler