Varsling

Hva er varslingsrutiner?

JUNI, 2020

Alle virksomheter som har flere enn fem ansatte plikter å ha varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og deres tillitsvalgte, rutinene kan ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. Rutinene skal være skriftlige og skal minst inneholde følgende: 

  • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 
  • Fremgangsmåte for varsling 
  • Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling 

Varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten. 

Se også Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

Se også Må jeg varsle på en bestemt måte?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler