Tillitsvalgtarbeid

Kan rektor nekte tillitsvalgte ved en skole å ha møter i skoletiden, for eksempel i en midttime?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er ingen bestemmelse som sier noe spesifikt om møter i arbeidstiden, men formålet med hovedavtalen er å skape et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner. Hvis arbeidsgiver hindrer tillitsvalgte i å møte sine medlemmer selv om det ikke går ut over arbeidet deres, vil det være å legge et hinder for dette samarbeidet.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler