Kompetansekrav

Kan realkompetanse trumfe kompetansekravene i matematikk?

MARS, 2023

SVAR:

Kompetansekravene for matematikkfaget innebærer at man må ha 60 studiepoeng i faget for å være formelt kvalifisert for å undervise i faget på ungdomsskolen og videregående skole. Det er ingen mulighet for å gjøre en realkompetansevurdering.

Norsk Lektorlag er tilhenger av kompetansekravene, selv om det innebærer at ressurspersoner med mye realkompetanse må tilbake på skolebenken. På den annen side kan det være en relativt smal sak å få dette på plass og noe som også kan være inspirerende og gi faglig stimulans.  

Det avhenger av at du og skolen får til en god avtale med utgangspunkt i statlig stipend- eller vikarordning. Hvis du tar studiene på toppen av full jobb, ligger det en økonomisk gevinst i andre enden med stipendordningen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler