Kompetansekrav

Hvilke fag i videregående skole kan man undervise i når man har fag som ikke direkte kan kobles et skolefag?

JUNI, 2020

SVAR:

Det finnes ingen oversikt over hvilke fagvalg ved universitet og høgskoler som gir undervisningskompetanse i skolen. Det er i prinsippet opp til skoleeier (rektor) å vurdere hvilke fag som regnes som relevante for undervisning i de ulike fagene.

I opplæringsloven står det at man i videregående skole må ha minst 60 studiepoeng «som er relevante for faget», men vi ser at det er varierende praksis blant skoleledere. Når det er sagt, kan man sjekke ut hvilke fag som gir rett til å studere fagdidaktikk på universiteter og høyskoler i de enkelte fag. Her er det fagmiljøer som har gjort vurderinger om hvilke universitetsfag som er relevante for å undervise i skolefag.

Eksempel: I fag som sosiologi, psykologi og statsvitenskap, er det naturlig å mene at man kan undervise i fellesfaget samfunnsfag og programfagene sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter og sosialkunnskap.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler