Kompetansekrav

Hvilke krav til kompetanse stilles for å undervise i et fag?

JUNI, 2020

SVAR:

I videregående skole er kravet for å undervise minst 60 relevante studiepoeng i alle fag (det gjelder ikke for faget yrkesfaglig fordypning). Det er imidlertid en unntaksbestemmelse for alle som er ferdig utdannet før 2014. For dem finnes ingen formelle krav.

I ungdomsskolen stilles krav om 60 relevante studiepoeng i engelsk, norsk* og matematikk, og 30 studiepoeng i øvrige fag**. Unntaksbestemmelsen for lærere ferdig utdannet før 2014 gjelder kun for engelsk, norsk* og matematikk.

barnetrinnet kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i engelsk, norsk* og matematikk.

Det er arbeidsgiver som vurderer om studiepoengene er relevante for undervisning.

* Samisk og norsk tegnspråk

** Gjelder ikke valgfag, utdanningsvalg og arbeidslivsfag

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler