Stillingstitler og kompetansekrav

Hva er kravene for å bli lektor med tilleggsutdanning?

JUNI, 2020

Jeg er snart ferdig med 5-årig lektorutdanning, og vil gjerne ta 60 studiepoeng i et tredje fag for å stå sterkere på arbeidsmarkedet. Vil det ekstra faget gjøre at jeg får lønn som lektor med tilleggsutdanning, og er det, med tanke på lønn, spesifikke krav til hvilket tilleggsfag man tar?

SVAR:

Hvis du har tatt 60 studiepoeng eller mer i tillegg til et 5-årig lektorprogram, vil du når du er ferdig ha 360 studiepoeng inkludert godkjent master og PPU. Da fyller du kriteriene for å lønnes som lektor med tilleggsutdanning (KS-området)/lektor med opprykk (Oslo kommune). Det er ingen spesifikke krav til hva du tar tilleggsutdanning i. Likevel er det lurt å satse på et tredje undervisningsfag for å ha flere muligheter på arbeidsmarkedet.

Hvis du begynner i skolen som lektor og etter en stund ønsker å videreutdanne deg, må du forsikre deg om at rektor ser på videreutdanningen din som relevant. Kravet i tariffavtalen er at faget man studerer, må være fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag for at du skal få ny stillingskode (i ditt tilfelle lektor med tillegg). Det holder vanligvis at faget du tar, er skolerelevant, men ta uansett videreutdanningsplanene opp med rektor slik at du velger rett, også med tanke på ny lønnsinnplassering.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler