image-3
Arbeid

Fagfornyelsen: Halvparten har gamle læremidler

Altfor få har fått nye læremidler med fagfornyelsen denne høsten. For halvparten av lektorene i Norsk Lektorlags læremiddelundersøkelse er det vanlig å undervise med gamle læremidler.
AVRedaksjonen
15. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag får jevnlig tilbakemeldinger fra medlemmer som må bruke læremidler som tilhører læreplanene fra mange læreplanreformer tilbake i tid. Dette bekreftes også i Lektorlagets nye medlemsundersøkelse om læremidler.  

Store forskjeller  

Under 47 % av Lektorlagets respondenter i videregående skole svarer at det er kjøpt inn nye læremidler etter fagfornyelsen. I grunnskolen har under 1 av 10 svart det samme. 

For halvparten av respondentene er det svært eller ganske vanlig å måtte bruke utdaterte læremidler. Tre av ti er delvis uenige i dette, mens så få som 15 % synes det stemmer svært dårlig at de har utdaterte læremidler. 

77 % svarte at de underviser i fag med nye læreplaner, men bare 38 % svarte at de har nye læremidler. 20 % har nye læremidler i noen av fagene, mens 41 % ikke har nye læremidler til undervisningen. 

Ekstra penger bare til grunnskolene 

Stortinget har øremerket 170 millioner kroner til læremidler til de nye læreplanene. Det er bare grunnskolene som får midler etter elevtall. 

Fylkene, og de videregående skolene har ikke fått noe til nye læremidler. Her mener regjeringen at penger til nye læremidler ligger i rammetilskuddet til fylkene. Men dette når ikke ut til klasserommene, som Lektorlagets leder Rita Helgesen påpekte da statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem. 

Statsbudsjettet for 2021: Satser på fullføring (nettsak 7. oktober 2020) 

Godt utviklede læremidler er nødvendige verktøy i undervisningen. Den som underviser skal kunne påvirke valg og bruk av læremidler i faget, mener Lektorlaget.  

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fagfornyelsenlæremidler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...