En elev ser på telefonen i timen. Bilde.
Utdanning

Ønsker mobilregulering velkommen

– Utdanningsdirektoratets anbefaling om streng regulering av mobilbruk i undervisningen er noe Lektorlaget ønsker velkommen. Vi som underviser må tas med i diskusjonen når dette skal implementeres på skolene, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
07. februar, 2024

– Regulering av mobilbruk i undervisningen er noe våre medlemmer har etterlyst, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Utdanningsdirektoratet har kommet med anbefalinger for elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker. De anbefaler en streng regulering av tilgang og bruk i undervisningen.

I Lektorlagets spørreundersøkelse fra oktober 2023 svarte 7 av 10 lektorer at de ønsker nasjonale regler for elevenes bruk av mobil i skolen (N=1262).

Lektorene og lærerne må med i diskusjonen

Direktoratet anbefaler at skoleeierne regulerer mobiltilgangen gjennom ordensreglementet, og foreslår en involverende prosess.

– Vi vil understreke at de som underviser må tas med i diskusjonen når dette skal implementeres lokalt, sier Nyhuus.

I Lektorlagets undersøkelse svarte hele 75 prosent av Lektorlagets medlemmer at de mener elevers bruk av mobil forstyrrer undervisningen.

– Lektorlaget mener det er viktig at det settes like rammer for fellesskolen. En streng regulering gir et viktig signal om at man skal verne klasserommet fra digitale distraksjoner, slik at elever og lærere kan konsentrere seg om læring, sier Nyhuus.

Direktoratet anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i friminuttene på barneskolen, og at det som hovedregel bør være mobilfritt i friminuttene på ungdomsskolen.

– Mobilfrie friminutt i grunnskolen legger bedre til rette for at elevene er mer fysisk aktive og har mer sosial interaksjon, sier Nyhuus.

Må hold fast ved gratisprinsippet

Hun legger til at bruk av elevers private mobiler som verktøy i læringsarbeidet i skolen, ikke er i tråd med gratisprinsippet.

– Derfor er vi glade for at direktoratet tydelig uttrykker i anbefalingene at mobiltelefoner og smartklokker ikke er en del av skolens læringsteknologi, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Bedre skole, fortsatt med eksamen
«Behold eksamen», understreket Lektorlagets fylkesledere som holdt innspill på departementets høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen. Ikke glem videregående i det videre arbeidet, oppfordre...
Utdanning
Etterlyser handling for ChatGPT-bruk i skolen
For et år siden ba Lektorlaget Kunnskapsdepartementet om bistand til håndtering av ChatGPT. – Som vi advarte mot for ett år siden, er det blitt mye juks, og elevene går glipp av viktig opplæring. Når ...
Utdanning
Søk om plass på Nobelinstituttets lærerkurs
Hvert år holder Nobelinstituttet lærerkurs for lektorer og lærere i grunnskole og videregående som underviser i samfunnsfag, historie og lignende. Dette er en unik anledning til faglig påfyll.