image-6
Lønn

På tide med lønnsløft for lektorene

– Det er nødvending med et kraftig lønnsløft for å rekruttere og beholde lektorer i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder for Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
02. april, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lønnsoppgjøret i industrien – det man kaller frontfaget – ble klart sent fredag 1. april. Resultatet på 3,7 prosent skal være en retningsgivende norm for oppgjørene i de andre tariffområdene som kommunene og staten.

Forventet prisvekst for 2022 er 3,3 prosent, men verdenssituasjonen gjør at dette tallet er usikkert.

6. april starter oppgjøret i kommunesektoren.

–  Det er viktig å huske på at frontfaget ikke skal være en fasit, men en norm over tid. Frontfagsmodellen skal gi rom for å ta hensyn til spesifikke utfordringer, som å rekruttere og beholde riktig kompetanse der det trengs, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at undervisningspersonalet har hatt den laveste lønnsutviklingen med 2,3 prosent. Kombinert med høyere prisvekst har dette gitt en reallønnsnedgang.

(Les mer om tallene her)

– Vi er opptatt av at norsk skole skal være best mulig. Pandemien har ført til en stor slitasje på mange som jobber i skolen. Det er helt nødvendig med et lønnsløft for å beholde og rekruttere lektorer i skolen, sier Nyhuus.

Systemendring

Norsk Lektorlag mener at på sikt må vi få et annet lønnssystem for våre medlemmer. Vi ønsker et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger uten sentralt bestemt ramme eller kriterier.

– Det er fordi vi mener at de lokale partene kjenner de lokale behovene og utfordringene best. Lokalt handlingsrom, lokal råderett og lønn som personalpolitisk virkemiddel vil bidra til å minske de geografiske forskjellene i andel lærere med godkjent utdanning, sier Nyhuus.

Dagens system med sentral lønnsdannelse har blitt praktisert i 20 år uten å fungere for Lektorlagets medlemmer.

Forhandlingsstart 6. og 20. april

Det er Akademikerne kommune som forhandler på vegne av Norsk Lektorlag. Forhandlingsleder er Tonje Leborg. Norsk Lektorlags advokat og leder av juridisk kontor Else Leona McClimans sitter i delegasjonen.

Forhandlingene i KS starter 6. april. Forhandlingene i stat og Oslo kommune starter 20. april. Fristen for å bli enige i årets oppgjør er natt til 1. mai. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Meklingsfristen er satt til 23. mai.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjøroslo kommunestattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...