image-4
Lønn

På tide med lønnsløft for lektorene

– Det er nødvending med et kraftig lønnsløft for å rekruttere og beholde lektorer i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder for Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
02. april, 2022

Lønnsoppgjøret i industrien – det man kaller frontfaget – ble klart sent fredag 1. april. Resultatet på 3,7 prosent skal være en retningsgivende norm for oppgjørene i de andre tariffområdene som kommunene og staten.

Forventet prisvekst for 2022 er 3,3 prosent, men verdenssituasjonen gjør at dette tallet er usikkert.

6. april starter oppgjøret i kommunesektoren.

–  Det er viktig å huske på at frontfaget ikke skal være en fasit, men en norm over tid. Frontfagsmodellen skal gi rom for å ta hensyn til spesifikke utfordringer, som å rekruttere og beholde riktig kompetanse der det trengs, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at undervisningspersonalet har hatt den laveste lønnsutviklingen med 2,3 prosent. Kombinert med høyere prisvekst har dette gitt en reallønnsnedgang.

(Les mer om tallene her)

– Vi er opptatt av at norsk skole skal være best mulig. Pandemien har ført til en stor slitasje på mange som jobber i skolen. Det er helt nødvendig med et lønnsløft for å beholde og rekruttere lektorer i skolen, sier Nyhuus.

Systemendring

Norsk Lektorlag mener at på sikt må vi få et annet lønnssystem for våre medlemmer. Vi ønsker et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger uten sentralt bestemt ramme eller kriterier.

– Det er fordi vi mener at de lokale partene kjenner de lokale behovene og utfordringene best. Lokalt handlingsrom, lokal råderett og lønn som personalpolitisk virkemiddel vil bidra til å minske de geografiske forskjellene i andel lærere med godkjent utdanning, sier Nyhuus.

Dagens system med sentral lønnsdannelse har blitt praktisert i 20 år uten å fungere for Lektorlagets medlemmer.

Forhandlingsstart 6. og 20. april

Det er Akademikerne kommune som forhandler på vegne av Norsk Lektorlag. Forhandlingsleder er Tonje Leborg. Norsk Lektorlags advokat og leder av juridisk kontor Else Leona McClimans sitter i delegasjonen.

Forhandlingene i KS starter 6. april. Forhandlingene i stat og Oslo kommune starter 20. april. Fristen for å bli enige i årets oppgjør er natt til 1. mai. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Meklingsfristen er satt til 23. mai.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjøroslo kommunestattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...