Arbeid

Strid om arbeidstid 2000-2014

Høsten 2017 starter nye arbeidstidsforhandlinger for skolens ansatte. Det har vært vanskelige forhandlinger om arbeidstid i skolen og flere konflikter om dette i perioden 2000-2014. Norsk Lektorlag har vektlagt lærernes autonomi og arbeidets egenart.
AVRedaksjonen
15. september, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vi mener at arbeidstidsordninger som har passet til allmennlærerordningen på barnetrinnet, ikke er gode løsninger i ungdomsskolen og i videregående skole, der undervisningen må organiseres etter faglærersystemet.

Hva har Norsk Lektorlag krevd ved tidligere tarifforhandlinger om arbeidstid?

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...