Arbeid

Strid om arbeidstid 2000-2014

Høsten 2017 starter nye arbeidstidsforhandlinger for skolens ansatte. Det har vært vanskelige forhandlinger om arbeidstid i skolen og flere konflikter om dette i perioden 2000-2014. Norsk Lektorlag har vektlagt lærernes autonomi og arbeidets egenart.
AVRedaksjonen
15. september, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vi mener at arbeidstidsordninger som har passet til allmennlærerordningen på barnetrinnet, ikke er gode løsninger i ungdomsskolen og i videregående skole, der undervisningen må organiseres etter faglærersystemet.

Hva har Norsk Lektorlag krevd ved tidligere tarifforhandlinger om arbeidstid?

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...