image-1
Arbeid

Norsk Lektorlag sier nei

Norsk Lektorlags sentralstyre sa i kveld nei til ny arbeidstidsavtale i KS. Organisasjonen er formelt i streik fra 30. juni, men første streikeuttak kommer ikke før ved skolestart i august.
AVRedaksjonen
24. juni, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Sentralstyret i Norsk Lektorlag vedtok i et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld et enstemmig nei til ny arbeidstidsavtale i skolenverket i KS.

Uttak i august
– 
De av våre medlemmer som er tatt ut til streik i august er allerede informert. De som blir berørt i en eventuell opptrapping vil få beskjed i god tid før så skulle skje, sier generalsekretær Otto Kristansen.

Unison tilbakemelding
– Tilbakemeldingen fra våre medlemmer har vært unison. Det har vært et sterkt ønske om at vi sier et klart nei til denne avtalen. For oss er dette er et verdivalg. Det handler ikke om timer og uker, og det handler ikke om kvadratmeter på et kontor. Det handler om at vi som fagpersoner skal ha den anerkjennelsen, statusen og tilliten som er nødvendig, sier Gro Elisabeth Paulsen.

Ansvar
– Vi er er en liten organisasjon, men vi har uansett et ansvar for å trekke skolen i riktig retning – alene eller sammen med andre. Vi kan ikke si ja til noe vi dypt og inderlig mener er en svært dårlig avtale for skoleverket. Dette er en arbeidstidsavtale som uttrykker mistillit til lærerne, og vi har fått klare meldinger fra våre medlemmer om at dette må vi si nei til, selv om det vil koste våre medlemmer endel, sier hun videre.

Svar fra alle i morgen
Det er en snart en måned siden riksmekleren la fram en forhandlingsskisse i KS-området, og organisasjonene hadde frist til å si ja eller nei til skissen innen 25. juni. 
Utdanningsforbundets svar blir klart i morgen 25. juni etter at medlemmene har hatt forslaget på utavstemming. Skolenes Landforbund og Musikernes Fellesorganisasjon gikk ut i streik henholdsvis 10. og 11. juni.

I kveld 24. juni ble riksmekler orientert om at Norsk Lektorlag sier nei til skissen. Plassfratredelse meldes til KS i morgen, og dermed vil hele organisasjonen være i streik fra mandag 30. juni. Første uttak blir meldt til skolestart i august.

Relaterte lenker

  • Lektorlaget sier nei til KS-avtale, Akademikerne
    – Akademikernes primære krav når det gjelder arbeidstid i skolen har vært en egen avtale for videregående skole. Undervisningshverdagen på barneskolen og videregående skole er så forskjellig at en felles avtale er lite hensiktsmessig. Jeg har derfor forståelse for at Lektorlaget reagerer, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.