image-8
Utdanning

Slik kan standpunktvurderingen styrkes

Kunnskapsminister Guri Melby vil undersøke hvordan man kan få ekstern vurdering av standpunktkarakter. Lektorlaget foreslår frivillige støttetiltak som ivaretar lærernes autonomi.
AVRedaksjonen
23. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Kunnskapsministerens forslag om å få ekstern vurdering av standpunktkarakter kom etter at skriftlig eksamen også våren 2021 ble avlyst.

– Vi må vise tillit til at lærere og lektorer har den faglige og profesjonelle kompetansen som skal til for å sette standpunktkarakterer, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Tidligere i februar møtte hun kunnskapsminister Melby for å gi innspill til hva som kan gjøre for å styrke standpunktvurderingen i et spesielt skoleår.

-Vi trenger rammer som kan styrke sluttvurderingen. Skal faglærerne ha godt grunnlag for å sette standpunkt, trenger de tid til nok vurderingssituasjoner og tid til å samarbeide med kolleger om karaktersetting, sier Helgesen.

Planlegging uten karakterpress

Elevene har fått halvårsvurdering. Nå må det legges til rette for at det neste halvåret gir et godt nok opplæringstilbud til at lærere får et grunnlag for å gi elevene standpunktkarakterer. Helgesen påpekte at det kan bli krevende i koronasituasjonen, og at planlegging og god organisering i tett samarbeid med tillitsvalgte er helt nødvendig.

-Vi må unngå at faglærere presses til å sette ståkarakter eller å sette karakter når det ikke er grunnlag for det. Medlemsundersøkelser gjennom flere år viser at rundt halvparten av lektorene har følt seg presset til å sette ståkarakter for at flere elever skal fullføre og bestå, påpeker Helgesen.

Regjeringen har bestemt at standpunkt i år tidligst skal settes i uke 22 eller 23. Mange skoler organiserer undervisningen slik at faglærer i avgangsfag allerede før 17. mai har jobbet inn årsverket i faget. Disse lærerne må da lønnes ekstra hvis undervisningen skal forlenges med to eller tre uker.

Forsterket vurdering må ha klare rammer

Lektorlaget er positive til tiltak som kan styrke rammene for vårens standpunktvurdering, så lenge lektorenes og lærernes autonomi ivaretas og tiltakene er frivillige og finansieres. Lektorlaget mener dette vil være bedre enn at lærerne får nye generelle og overordnede vurderingstekster på udir.no, eller pålegges aktiviteter alle skoler må gjennomføre. Utgangspunktet må være de lokale behovene og den lokale situasjonen i de enkelte fag og klasser.

– Om skoler har lokalt vurderingssamarbeid, og hvilke rammer dette i så fall har, varierer mye. Det må eventuelle nye tiltak ta høyde for, sier Helgesen.

Etter tilbakemeldinger fra tillitsvalgte har Norsk Lektorlag i første omgang foreslått at Kunnskapsdepartementet vurderer disse fem tiltakene:

  1. Rektor gir tid og rom for flere vurderingssituasjoner (fagdager, årsprøver osv.)
  2. Tilrettelegging for frivillig vurderingssamarbeid blant faglærere på samme trinn i samme fag
  3. Fagnettverk i små fag får tidsressurs for å koordinere samarbeidsmøter som kan gi faglige vurderingsdiskusjoner på tvers av skolene
  4. Frivillige faglærere og/eller de som skulle vært sensorer på skriftlig eksamen kan være «medvurderere» og bidra til kvalitetssikring. Ekstraarbeidet betales.
  5. Tilsvarende tilbud om ekstern vurdering kan også gis ved muntlige vurderingssituasjoner

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
koronavurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Utdanning
Etterlyser mer ressurser til å møte digitale trusler for læring
Norsk Lektorlag har gjennom mange år pekt på utfordringen med manglende regulering av digitale verktøy i skolen. – Vi trenger mer ressurser og styrket faglig autonomi for å unngå at elevenes grunnlegg...
Utdanning
Viktig å få et opptakssystem som styrker grunnutdanningens posisjon
– Det er positivt at opptaksutvalget foreslår å fortsette med å legge karakterer fra videregående skole til grunn for opptak til høyere utdanning, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.