Nettbrett, to mobiltelefoner og to pc-er sett ovenfra. Bilde.
Utdanning

Skuffende manglende tiltak for kunstig intelligens i skolen

Norsk Lektorlag etterlyser tydeligere politikk i regjeringens strategi for digitalisering knyttet til regulering av kunstig intelligens i skolen. – Tiden løper fra oss. De som står i klasserommene kan ikke vente på utredninger og vurderinger, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
20. april, 2023


Kunnskapsdepartementet og KS har i dag lansert en felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehager og skoler.

Hensikten med strategien er å gi tydeligere støtte til kommuner og fylkeskommuner i møte med nye teknologier, digitale verktøy i opplæringen og det økende presset på barn og unges personvern. Strategien legger frem også tiltak for å støtte skolene med å håndtere kunstig intelligens (KI) i skolen.

– Norsk Lektorlag har over tid etterlyst en mer bevisst holdning til digitaliseringen i skolen. Det er bra at strategien påpeker at «det er viktig at skolens digitale praksis er ledet av lærerne, begrunnet pedagogisk og gjennomført etter målet med opplæringen». Det er også bra at elevenes personvern skal tas mer på alvor, og at også det stilles strengere krav kvaliteten til hvilke digitale hjelpemidler som tas i bruk, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

Lite konkret om bruk av kunstig intelligens

Norsk Lektorlag er imidlertid skuffet over manglende konkretisering når det gjelder retningslinjer for bruk av KI i skolen. I strategien står det at «det skal vurderes behov for ytterligere regulering av eller retningslinjer for bruk av KI i skolen».

– KI utfordrer opplæringen, rettferdighetsprinsippet i vurderingsprosessene og skolens dannelsesoppdrag. De som står i klasserommene kan ikke vente på lange utredninger, veiledningsmateriell eller vurderinger. Dette er ikke godt nok. Her kunne regjeringen våget seg mer frempå, slik som blant annet EU-kommisjonen og Unesco har gjort. Dette burde være på plass nå, sier Nyhuus.

Hun er tydelig på at lektorene klarer å ta ansvar for undervisningen i klasserommene, men de melder tilbake særlig en bekymring når det gjelder gjennomføring av vurderinger og eksamen.

– Strategien anerkjenner at det er utfordrende å håndtere juks og plagiat, og at en i praksis ikke kan sikre seg helt mot at elever skaffer seg tilgang til ulovlige hjelpemidler. Vi hadde imidlertid sett at regjeringen hadde mer konkrete tiltak i ermet enn å «utrede tiltak» for å sikre kvaliteten i gjennomføringen av eksamen, sier Nyhuus.

Kontroll over den digitale infrastrukturen

Norsk Lektorlag forventer forbedring av digital infrastruktur i hele skolenorge.

– Det er satt som mål at den digitale infrastrukturen utvikles og forvaltes effektivt for å sikre et likeverdig tilbud i barnehager og skoler over hele landet. Her er det en stor jobb å gjøre. Våre medlemmer melder til oss at på mange skoler er den digitale infrastrukturen utenfor kontroll. Vi forventer at likeverdig tilbud i denne sammenheng betyr at regjeringen og KS sørger for en kvalitetsheving, slik at de som står i klasserommene faktisk kan kontrollere hvilke pedagogiske/digitale verktøy som skal være tilgjengelig til enhver tid, avslutter hun.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
digitaliseringpersonvern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...