image-6
Utdanning

Skal gjennomgå eksamen

Dagens eksamensordning skal gjennomgås som følge av fagfornyelsen. Norsk Lektorlag deltar i arbeidsgruppen, som hadde første møte 15. oktober.
AVRedaksjonen
25. oktober, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Lektorbladet nr. 5-2018)

Da Kunnskapsminister Jan Tore Sanner i juni vedtok kjerneelementene som er grunnlaget for fornyelsen av læreplanverket, kunngjorde han samtidig at en ny gruppe skal se på eksamensordningene.

– I første møtet i utvalget ble det klart at det finnes svært lite kunnskap om summativ vurdering. Det som finnes er kvalitativ forskning, sier Rita Helgesen. Hun vil derfor advare mot å gjøre store endringer i eksamensordningene
og i vurderingsarbeidet.

Lektorlaget er med
Norsk Lektorlags Rita Helgesen er med i gruppen som skal bistå Utdanningsdirektoratet med å utrede et helhetlig eksamenssystem for fagene som er omfattet av fagfornyelsen. Arbeidsgruppen skal se på hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen. I tillegg kan de foreslå endringer, og nye eksamensformer, men innenfor bestemte rammer: Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal bestå som sluttvurderingsform, sluttvurderingen skal fortsatt være individuell og faglig, og omfang og fordeling mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer på elevenes vitnemål skal i hovedsak videreføres. I tillegg er føringene fra Kunnskapsdepartementet at eksamenssystemet skal la seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.

Ikke store endringer
Regjeringen ønsker altså ikke store endringer i eksamen og karaktersystem, og dette er Rita Helgesen tilfreds med.

– Vi har lite forskning som dokumenterer konsekvensene av å gjøre større endringer ved vurderingssystemet, derfor bør eventuelle endringer gjennomføres skrittvis, og forsøk med nye vurderingsformer bør evalueres nøye, sier hun.

Etter planen skal forslag til eksamensordning sendes ut på høring høsten 2019, og iverksettes fra skolestart høsten 2020, samtidig med de nye læreplanene.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.