image-7
Utdanning

Skal gjennomgå eksamen

Dagens eksamensordning skal gjennomgås som følge av fagfornyelsen. Norsk Lektorlag deltar i arbeidsgruppen, som hadde første møte 15. oktober.
AVRedaksjonen
25. oktober, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Lektorbladet nr. 5-2018)

Da Kunnskapsminister Jan Tore Sanner i juni vedtok kjerneelementene som er grunnlaget for fornyelsen av læreplanverket, kunngjorde han samtidig at en ny gruppe skal se på eksamensordningene.

– I første møtet i utvalget ble det klart at det finnes svært lite kunnskap om summativ vurdering. Det som finnes er kvalitativ forskning, sier Rita Helgesen. Hun vil derfor advare mot å gjøre store endringer i eksamensordningene
og i vurderingsarbeidet.

Lektorlaget er med
Norsk Lektorlags Rita Helgesen er med i gruppen som skal bistå Utdanningsdirektoratet med å utrede et helhetlig eksamenssystem for fagene som er omfattet av fagfornyelsen. Arbeidsgruppen skal se på hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen. I tillegg kan de foreslå endringer, og nye eksamensformer, men innenfor bestemte rammer: Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal bestå som sluttvurderingsform, sluttvurderingen skal fortsatt være individuell og faglig, og omfang og fordeling mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer på elevenes vitnemål skal i hovedsak videreføres. I tillegg er føringene fra Kunnskapsdepartementet at eksamenssystemet skal la seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.

Ikke store endringer
Regjeringen ønsker altså ikke store endringer i eksamen og karaktersystem, og dette er Rita Helgesen tilfreds med.

– Vi har lite forskning som dokumenterer konsekvensene av å gjøre større endringer ved vurderingssystemet, derfor bør eventuelle endringer gjennomføres skrittvis, og forsøk med nye vurderingsformer bør evalueres nøye, sier hun.

Etter planen skal forslag til eksamensordning sendes ut på høring høsten 2019, og iverksettes fra skolestart høsten 2020, samtidig med de nye læreplanene.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...