image-8
Utdanning

Skal gjennomgå eksamen

Dagens eksamensordning skal gjennomgås som følge av fagfornyelsen. Norsk Lektorlag deltar i arbeidsgruppen, som hadde første møte 15. oktober.
AVRedaksjonen
25. oktober, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Lektorbladet nr. 5-2018)

Da Kunnskapsminister Jan Tore Sanner i juni vedtok kjerneelementene som er grunnlaget for fornyelsen av læreplanverket, kunngjorde han samtidig at en ny gruppe skal se på eksamensordningene.

– I første møtet i utvalget ble det klart at det finnes svært lite kunnskap om summativ vurdering. Det som finnes er kvalitativ forskning, sier Rita Helgesen. Hun vil derfor advare mot å gjøre store endringer i eksamensordningene
og i vurderingsarbeidet.

Lektorlaget er med
Norsk Lektorlags Rita Helgesen er med i gruppen som skal bistå Utdanningsdirektoratet med å utrede et helhetlig eksamenssystem for fagene som er omfattet av fagfornyelsen. Arbeidsgruppen skal se på hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen. I tillegg kan de foreslå endringer, og nye eksamensformer, men innenfor bestemte rammer: Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal bestå som sluttvurderingsform, sluttvurderingen skal fortsatt være individuell og faglig, og omfang og fordeling mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer på elevenes vitnemål skal i hovedsak videreføres. I tillegg er føringene fra Kunnskapsdepartementet at eksamenssystemet skal la seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.

Ikke store endringer
Regjeringen ønsker altså ikke store endringer i eksamen og karaktersystem, og dette er Rita Helgesen tilfreds med.

– Vi har lite forskning som dokumenterer konsekvensene av å gjøre større endringer ved vurderingssystemet, derfor bør eventuelle endringer gjennomføres skrittvis, og forsøk med nye vurderingsformer bør evalueres nøye, sier hun.

Etter planen skal forslag til eksamensordning sendes ut på høring høsten 2019, og iverksettes fra skolestart høsten 2020, samtidig med de nye læreplanene.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...