image-2
Om Norsk Lektorlag

Resolusjon: Ikke fjern undervisningstimer fra fagene!

Norsk Lektorlags landsmøte 2019 advarer mot de vedvarende timekuttene i norsk skole - – elevene skal få lovpålagt undervisning!
AVRedaksjonen
22. november, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Resolusjon fra Norsk Lektorlags landsmøte 2019:  
Ikke fjern undervisningstimer fra fagene! 
Timekuttene må fjernes – elevene skal få lovpålagt undervisning!
Norske elever har lovfestet rett til et minstetall undervisningstimer i hvert skolefag. Allikevel brer planlagt borttelling av undervisningstimer seg stadig mer i Skole-Norge. NIFU har dokumentert at 7 av 10 videregående skoler i realiteten planlegger å gi elevene færre timer enn loven krever. 

Når en norskklasse planlegges med 26 arbeidstimer mindre enn forskriften sier, øker presset betraktelig. Skidag, FN-dag, miljø-uke, valgvake – tiltakene er mange, men de kobles ikke til fagene. Noen fylker kutter bare for å spare, med elevene som salderingspost. På ett skoleår kan elevene miste opptil to ukers undervisning. 
Når skolen kutter i timene, skal elevene fortsatt lære det samme. Læreren må fortsatt ta samme ansvar, men alle må gjøre det på færre timer. Læreren pålegges på toppen av det hele ekstra vikartimer eller undervisning i andre fag. Det sier seg selv at undervisningen blir dårligere. 
Fagfornyelsens nye læreplaner saboteres effektivt så lenge denne økonomisk motiverte elevtime-reduksjonen får fortsette. Elevene får ikke dybdelæring og faglig innsikt når tiden de får med læreren bare fortsetter å skrumpe inn på mange skoler. Og dette skjer uten at de nasjonale politikerne, skoleeierne eller fylkesmennene som tilsynsmyndighet reagerer. Det skjer selv om skolen ikke har hjemmelsgrunnlag til å la skoleaktiviteter telle som undervisning hvis de ikke kan defineres som opplæring i kompetansemål i fag.

Hva er konsekvensene? 
Undersøkelser som Ungdata forteller at ungdommer oftere føler seg stresset på skolen. Blir det lettere eller vanskeligere for elevene når de må nå målene sine på færre timer? Mer må gjøres på kortere tid, lekser og prøver gir mer stress og lektoren får mindre tid til å følge opp hver elev. 

FAFO-rapporten «I fraværsgrensens dødvinkel», dokumenterer at undervisning virker. Desto mer elevene er på skolen, jo mer lærer de. For lektorer er dette åpenbart, det burde det være for skoleeierne også. For praksisen med timekutt bryter Opplæringsloven, og elevene er de største taperne. 
Elevene må dokumentere sitt fravær, mens mange av skolene ikke klarer å dokumentere at elevene får undervisningen de har krav på. Noen hevder det nye datasystemet Visma Inschool skal løse problemet, i prøvefylket har det vært en katastrofe. 
Norsk Lektorlag har konkrete grep for å få bukt med timekuttene: 

  1. Opplæringsloven må definere undervisningsbegrepet, alle aktiviteter må innpasses i fagenes læreplaner.
  2. For å planlegge og dokumentere undervisningen må skoleeier ha systemer som virker.
  3. Å frata elevene undervisning er lovbrudd som må få konsekvenser. Myndighetene må være krystallklare på at det er ulovlig å planlegge med færre timer, og slå ned på praksisen.

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk LektorlagUtdanning
fagfornyelsenundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Her kan du se Lektorkonferansen! Bli med på Norsk Lektorlags 25-årsjubileum
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene? Hva har gitt grunnlag for vekst? Meld deg på årets lektorkonferanse – vi skal feire Norsk Lektorlags 25-årsjubileum og benytt...
Om Norsk Lektorlag
Tonje Leborg gjenvalgt som leder i Akademikerne kommune
- Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt til en ny periode som leder for Akademikerne kommune, sier Norsk Lektorlags Tonje Leborg.
Om Norsk Lektorlag
Meld deg inn og få tre måneder gratis medlemskap
Norsk Lektorlag har vokst fra en liten interesseorganisasjon til en fagforening med godt over 8000 medlemmer. Og flere skal vi bli! Vi feirer 25-årsjubileum med en gave til alle som melder seg inn i l...