image-5
Bildet er fra landsmøtet i 2021. Foto: Thomas Eckhoff
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023

I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.
AVRedaksjonen
31. oktober, 2023

Landsmøtet er det høyeste organet til Norsk Lektorlag og holdes hvert annet år. 23. og 24. november kommer 66 delegater til Oslo fra alle landets fylker, i tillegg til sentralstyret og fem representanter fra Lektorstudentene.

– Jeg ser veldig fram til tre dager sammen med delegater fra hele landet, sier Helle Christin Nyhuus.

Lektorlagslederen stiller til gjenvalg og er klar for to nye år.

– Det er mange spennende saker som skal opp til diskusjon. I 2021 var det tariffpolitikken som tok mye plass, og i år er det utdanningspolitikken som løftes mest frem, forteller hun.

Justeringer i utdanningspolitisk program

For fire år siden ble det vedtatt et helt nytt og ganske omfattende utdanningspolitisk program. Nå er det tid for å justere.

– Det er mye som endres på fire år. Ikke minst har kunstig intelligens fått en helt annen plass i norsk skole enn i 2019, så vi må ha en gjennomgang på hva som er Lektorlagets politikk på dette området. Andre punkter i programmet har vi fått gjennomslag for, og de kan kvitteres ut. I tillegg skal vi svare på bestillingen fra forrige landsmøte om hva Lektorlaget mener om gruppestørrelsene i skolen, sier Nyhuus.

Mange innsendte forslag

Det er kommet inn 24 saker fra medlemmer og fylkeslag som de ønsker tatt opp på landsmøtet. Her er det et stort spenn i hva man ønsker å ta opp, som inkluderer blant annet disse sakene:

Prioriterte saker i 2024–2025

Hva skal være hovedprioriteringene i 2024 og 2025? Arbeidstidsavtalen, nytt lønnssystem, medlemsvekst eller metodefrihet? Landsmøtet skal ta stilling til hva organisasjonen skal jobbe spesielt med i neste toårsperiode.

– I tillegg vil vi gjerne ha tilslutning fra landsmøtet til at vi skal legge en mer langsiktig strategi, og at vi setter i gang en diskusjon om hva Lektorlaget skal være i 2030, sier Nyhuus.

Medlemskontingent

Årskontingenten for et medlem i full stilling er i dag 490 kroner per måned. Det forslås å øke kontingenten med 6 prosent til 520 kroner i måneden.

– Selv med en økning vil vi ligge godt under det konkurrerende lærerorganisasjoner har i kontingent, sier Nyhuus.

Dette vil gi organisasjonen større handlingsrom, og medlemmer får uansett trekke opp til 7700 kroner av betalt fagforeningskontingent på skatten.

Antall elever per klasse

Forrige landsmøte ba om at man i 2023 skulle få på bordet et forslag til gruppestørrelse i skolen. I dag er det ingen øvre grense for hvor mange elever det kan være i en klasse. Er tiden nå inne for å tallfeste en øvre grense?

Russetiden

Skal Norsk Lektorlag jobbe for at opplæringslovens § 9 A om et trygt og godt skolemiljø skal kunne brukes for å ta kontroll over utfordringene med russegrupper på skolene?

Dagsorden:

1) Åpning av Landsmøtet

a) Godkjenning av møteinnkallingen
b) Valg av møteledelse
c) Valg av referenter
d) Godkjenning av dagsorden
e) Godkjenning av forretningsorden
f) Valg av redaksjonskomite
g) Valg av tellekorps
h) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

2) Rapport for landsmøteperioden 2021 – 2023

3) Godkjenning av reviderte regnskaper

a) Regnskap og revisjonsberetning 2021
b) Regnskap og revisjonsberetning 2022

4) Gruppestørrelser i skolen

5) Styringsdokumenter

a) Utdanningspolitisk program
b) Tariffpolitisk program
c) Kulturpolitisk program
d) Prioriteringer 2024 – 2025

6) Saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer

a) Utdanningspolitiske saker
b) Tariffpolitiske saker
c) Organisatoriske saker

7) Organisasjonsutvikling – Fylkeslederes rolle og frikjøp

8) Vedtektsendringer

a) Forslag fra sentralstyre: Endring av § 6 Uravstemning

9) Fastsettelse av kontingentens størrelse

10) Rammebudsjett for perioden 2024 – 2025

11) Retningslinjer for forvaltning og likviditetsstyring

12) Valg

a) sentralstyre
b) valgkomité
c) revisor

Program

Torsdag 23. november

09.00Åpning og tale til Landsmøtet ved leder Helle Christin Nyhuus
09.25Sak 1 Konstituering og opplæring i digitalt møtesystem
10.00Hilsningstale fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
Sak 1 Konstituering fortsetter
Sak 2 Rapport for landsmøteperioden 2021 – 2023
Sak 3 Godkjenning av reviderte regnskaper
11.15Pause
11.30Hilsningstale fra Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne
Sak 4 Gruppestørrelser i skolen
Sak 5 Styringsdokumenter
Sak 5 a) Utdanningspolitisk program
13.00Lunsj
14.00Hilsningstale fra Helga Bae Nyholt, leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
Sak 5 a) Utdanningspolitisk program fortsetter
Sak 5 b) Tariffpolitisk program
Sak 5 c) Kulturpolitisk program
15.50Pause
16.05Sak 5 d) Prioriteringer 2024 – 2025
Sak 6 Saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer
18.00Slutt Dag 1

Fredag 24. november

09.00Oppstart Dag 2
Sak 6 Saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer fortsetter
Sak 5 a Utdanningspolitisk program – redaksjonskomiteens innstilling
10.30Pause og utsjekking
11.00Hilsningstale fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
Sak 7 Organisasjonsutvikling – Fylkeslederes rolle og frikjøp
11.50Pause
12.00Hilsningstale fra Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen
Sak 8 Vedtektsendringer
Sak 9 Fastsettelse av kontingentens størrelse
Sak 10 Rammebudsjett for perioden 2024 – 2025
13.00Lunsj
14.00Sak 11 Overordnede retningslinjer for forvaltning og likviditetsstyring
Sak 12 Valg
15.00Pause
Sak 12 Valg
16.00Landsmøte slutt

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
landsmøte

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre
Denne høsten er det landsmøte 23 og 24. november. Da skal også nytt sentralstyre velges. Dagens leder Helle Christin Nyhuus er innstilt som leder, Olav S. Myklebust som 1. nestleder og David M. Graatr...
Om Norsk Lektorlag
Verv og vinn!
I høstens store vervekampanje kan du som verver velge mellom mange fine vervegaver, og du blir med i trekningen av reisegavekort. Kampanjen varer fra 15. august til 30. september.