image-5
INNSTILT: Olav Sandanger Myklebust (som 1. nestleder), Helle Christin Nyhuus (som leder) og David Maximilian Graatrud (som 2. nestleder).
Om Norsk Lektorlag

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre

Denne høsten er det landsmøte 23 og 24. november. Da skal også nytt sentralstyre velges. Dagens leder Helle Christin Nyhuus er innstilt som leder, Olav S. Myklebust som 1. nestleder og David M. Graatrud som 2. nestleder.
AVRedaksjonen
11. september, 2023

– Det er en enstemmig valgkomité som står bak innstillingen. Vi mener den gir en god blanding av kontinuitet og fornyelse, sier Henning Wold leder av valgkomiteen.

Wold peker på at valgkomiteen har som mål å få en innstilling med god kjønnsmessig balanse og aldersspredning, geografisk spredning, samt en styrerepresentasjon som reflekterer medlemsmassen på en god måte.

Her er valgkomiteens innstilling:

Kort om kandidatene:

Leder: Helle Christin Nyhuus 57 år, Buskerud.  Ble valgt som første nestleder på Landsmøtet i 2017 og som leder i 2021. Har permisjon fra Drammen vgs. Hun var fylkesleder i Buskerud 2016-2020 og fylkesstyremedlem 2013-2016.   

Første nestleder: Olav Sandanger Myklebust (48 år), Møre og Romsdal. Tidligere 2. nestleder 2013–2018 og fylkesleder i Møre og Romsdal 2009–2012 og 2013–2016. Har fra 2008 til 2022 vært plasstillitsvalgt ved Volda videregående skole (med ett år opphold) og har vært hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen fra 2016. Han har deltatt i flere utvalg og komiteer: medlem i delegatkomiteen 2009-2011,  leder av Fagpolitisk utvalg 2016–2019 og organisasjonsutvalget. Han er utvalgsmedlem i fagpolitisk utvalg fra 2022.

Andre nestleder: David Maximilian Graatrud (36 år), Buskerud. Har vært sentralstyremedlem siden 2019, og ble valgt som 2. nestleder på Landsmøtet i 2021. Hovedtillitsvalgt i Buskerud/Viken fylkeskommune siden 2016. Tillitsvalgt ved Buskerud vgs. 2017-2019. Fylkesstyremedlem i Buskerud 2016-2020. Leder av Tariffpolitisk utvalg fra 2022.

Styremedlem: Lin Cathrin Brunborg Anthun (49 år), Vestland. Ble valgt som 1. nestleder på Landsmøtet 2021. Tillitsvalgt på Os Gymnas 2012-2021, fylkesstyremedlem (nestleder) i Hordaland/Vestlandet fra 2018. Hovedtillitsvalgt i Hordaland/Vestland fra 2019. Satt i organisasjonsutvalget i 2021. Leder av Fagpolitisk utvalg fra 2022.

Styremedlem: Liv Cathrine Krogh (52 år), Vestfold. Valgt som 3. varamedlem til Sentralstyret på Landsmøtet 2021. Fylkesstyremedlem fra 2019, medlem av fagutvalget for norsk fra 2020. Jobber på Universitetet i Sørøst-Norge.

Styremedlem: Knut Kasbo (40 år), Oslo. Tillitsvalgt på Engebråten skole fra 2009. Medlem av fagutvalget for historie 2016–2021. Styremedlem i Oslo Lektorlag 2010–2023. Fungerende fylkesleder annet halvår i 2022.

Styremedlem: Hilde Markussen (61 år), Troms. Sentralstyremedlem etter Landsmøtet 2021. Tillitsvalgt ved Heggen vgs. 2016-2020. Fylkesleder Troms 2018-2020.

Styremedlem: Leif Johannes Omland (41 år), Rogaland. Ble valgt som 2. varamedlem til Sentralstyret på Landsmøtet 2021. Hovedtillitsvalgt i Rogaland fylkeskommune fra 2017. Vara og styremedlem i Rogaland fylkeslag 2015-2019. Vara i Rogaland fylkeslag fra 2023. Tillitsvalgt ved St. Olavs vgs. 2015–2016 og tillitsvalgt ved Akademiet vgs. i Sandnes 2011-2014. Medlem i organisasjonsutvalget i 2016-2017.

Styremedlem: Ane Kristin Rogstad (53 år), Innlandet. Vara i sentralstyret fra 2017 og fast sentralstyremedlem fra 2019. Tillitsvalgt ved Raufoss vgs. 2013-2020, fylkesleder Oppland 2017-2020.

Første varamedlem: Gunnar Nyhammer (60 år), Vestland. Sentralstyremedlem etter Landsmøtet i 2021. Fylkesstyremedlem fra 2022 og vara 2021-2022. Hovedtillitsvalgt i Bergen kommune fra 2021 og plasstillitsvalgt ved Holen Skole fra 2017.

Andre varamedlem: Steinar Timenes (31 år), Østfold. Har vært fast møtende vara i sentralstyret siden 2019, tidligere leder av Lektorstudentene ved UiB. Timenes underviser og er tillitsvalgt på Glemmen vgs.

Tredje varamedlem: Anette Vigrestad (55 år), Rogaland. Plasstillitsvalgt 2007-2021, først ved Time vgs. og så på Vågen vgs. Styremedlem i Rogaland Lektorlag 2014-2019. 

Valgkomiteen

    Leder: Henning Wold – Vestfold og Telemark

               Njål Pettersen Gjølstad – Oslo 

               Marianne Hogsnes-Rødland – Rogaland 

               Tone Mauritzsen – Troms og Finnmark

               Mette Svendsen – Trøndelag

  1. vara: Anne Tangerud Solbakken – Viken
  2. vara: Willem Von Erpecom – Vestland

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023
I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.
Om Norsk Lektorlag
Verv og vinn!
I høstens store vervekampanje kan du som verver velge mellom mange fine vervegaver, og du blir med i trekningen av reisegavekort. Kampanjen varer fra 15. august til 30. september.