image-9
Utdanning

Regjeringens lærerløft: Elevene skal lære mer

- Det er positivt at regjeringen viser vilje til å realisere et lærerløft, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen. Hun er blant annet fornøyd med at regjeringen øker presset på skoleeiere om å etterleve kompetansekravene for undervisning.
AVRedaksjonen
30. september, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vårt mål kan formuleres enkelt og greit: Vi skal ha en skole der elevene skal lære mer, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte regjeringens skolesatsing på en pressekonferanse i formiddag.

– Skolen er det viktigste grunnlaget for alt vi driver med i samfunnet. Skolen er også vesentlig for at vi skal utvikle oss som enkeltindivider. Kunnskap gir muligheter for alle, uansett bakgrunn. Kunnskap vil skape de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, og sikre velferden i tiårene som kommer. Derfor er kunnskap et av regjeringens hovedsatsingsområder, sa statsministeren.

Fire hovedpunkter
Solberg overlot til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å presentere og utdype de fire overordnede målene i strategien for en bedre skole.

  • Faglig sterke lærere
  • En attraktiv lærerutdanning med høy kvalitet
  • Læring og lagbygging i skolen
  • Flere karriereveier for lærere

I forbindelse med målet «faglig sterke lærere» innfører regjeringen nå en ytterligere skjerping av kompetansekrav for å undervise i norsk, engelsk og matematikk. På barneskolen skal lærere ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. På ungdomsskolen er det allerede innført krav om 60 studiepoeng. Kompetansekravene skal gjelde for alle lærere, ikke bare de nyutdannede.

– Den unntakssordningen når det gjelder kompetansekrav som vi har i dag vil bli lukket om 10 år, understreket Røe Isaksen.

For å få gjennomført kravet lover regjeringen penger til nødvendig etterutdanning. Kunnskapsministeren pålegger kommunere og fylkeskommuner å gjennomføre en kompetansekartlegging.

Må sette makt bak kravene
Å stille strengere krav til kompetanse i det faget lærerne blir satt til å undervise i har vært en hovedsak i Norsk Lektorlags skolepolitikk. Leder Gro Elisabeth Paulsen er godt fornøyd med at det nå stilles tydeligere krav til kommuner og fylkeskommuner på dette punktet, og hun oppfordrer kunnskapsministeren til å sette makt bak disse kravene.

– 10 år er ikke én dag for tidlig! Nå må kommuner og fylkeskommuner holdes i ørene slik at de ikke kan omgå disse kravene.Blant annet er det vesentlig at den kompetansekartleggingen Røe Isaksen etterlyser blir knyttet til de fagene lærerne faktisk underviser i, slik at kartleggingen ikke bare blir en registrering av studiepoeng. Jeg skulle også ha ønsket at regjeringen gikk lenger i kravene til kompetanse slik at de blir gjeldende for alle fag i skolen, sier Paulsen.

– Bra med en gjennomgang av PPU
Regjeringen har tidligere lansert at grunnskolelærerutdanningene skal bli femårige masterutdanninger, og at opptakskravet i matematikk skal skjerpes slik at en må ha minimum karakteren fire for å komme inn på lærerutdanningene. På dagens pressekonferanse sa Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen også vurdere å skjerpe inntakskravene i norsk og engelsk.

– Vi skal også gjenomgå innholdet i PPU, siden denne utdanningen har fått mye kritikk de siste årene. Dessuten skal det innføres nasjonale deleksamener i utvalgte fag, informerte Røe Isaksen.

Leder i Norsk Lektorlag har tidligere kommentert at et skjerpet karakterkrav i matematikk er «en nødvendig hestekur». Hun hilser også en forbedring av PPU velkommen.

Vil komme med forslag til flere karriereveier
At lærere må kunne gjøre karriere uten å forlate klasserommet er også en del av regjeringens lærerløft. Derfor vil de starte pilotprosjekter hvor karriereveier prøves ut i et begrenset antall kommuner fra høsten 2015, med mulighet for utvidelse i 2016 og 2017. Pilotene gå både i grunnskolen og videregående, og kunnskapsministeren presiserte at de vil utvikle dette i samarbeid med lærerorganisasjonene og KS.

– Norsk Lektorlag bidrar gjerne med konkrete forslag til hvordan slike karriereveier kan utvikles, kommentere Gro Elisabeth Paulsen.

Skeptisk til hvordan skoleeiere vil følge opp
På dagens pressekonferanse understreket både statsministeren og kunnskapsminsteren at det er skoleiere, altså fylkeskommunene og kommunene, som har hovedansvar for å utvikle skolen lokalt.

– Arbeidet med å utvikle gode skoler MÅ skje lokalt. Vi har satt i gang flere tiltak som skal hjelpe skoleeierne, blant annet skal vi styrk e rektorutdanningen og KS´skoleeiereprogram, sa Røe Isaksen under pressekonferansen.

– Dette er en tydelig ansvarliggjøring av kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. Vi har dessverre erfaring med at regjeringens intensjoner ikkealltid blir fulgt opp lokalt. Spørsmålet er hva dagens regjering vil gjøre for å presse de skoleeierne som stritter imot, kommenterer leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Relaterte lenker:
* Regjeringen.no: Lærerløftet

 

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanseutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...