image-0
Utdanning

Partiene er delt om fraværsgrensen

Utdanningspolitikk er sentralt i årets valgkamp. Blant annet har fraværsregelen igjen kommet opp på dagsorden. Fraværsregelen har ført både til at elevene er mer på skolen og at de får bedre karakterer, påpeker Lektorlagets leder Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
09. september, 2021

De midlertidige unntakene fra fraværsregelen gjelder ut september 2021. Elever som er syke, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan bruke egenmelding.

I en medlemsundersøkelse Norsk Lektorlag gjennomførte i august, svarte 46,4 prosent at de er helt enige og 20,6 prosent at de er i stor grad enige i at fraværsgrensen har virket etter hensikten og må beholdes. Til sammen 70 prosent er helt eller i stor grad fornøyd med at fraværsgrensen ble innført.

Rødt, SV og Venstre vil fjerne fraværsgrensen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne vil beholde den, men vil justere reglene slik at de blir mindre strenge. Høyre og Fremskrittspartiet vil beholde dagens fraværsgrense.

Elevorganisasjonen vil erstatte fraværsgrensen med «et helhetlig system som kan bidra til å forebygge fravær».

Viser hvem som trenger ekstra hjelp

– Skal vi klare å følge opp elevene som har mye fravær og trenger ekstra hjelp, må vi vite når de har vært til stede og hvilken undervisning de har fått med seg. Fraværsgrensen er et viktig verktøy for å kunne se hvem som trenger ekstra hjelp, sier Helgesen.

Forskningsstiftelsen Fafo leverte i juni 2020 en evaluering av fraværsgrensen i videregående skole. Den viser at det gjennomsnittlige fraværet falt med 27 prosent, og fraværet gikk særlig ned hos elever med høyt fravær.

Se også:

«Fraværsgrensen i videregående skole: Perspektiver, konsekvenser og erfaringer» (ekstern lenke, bok)

Mindre fravær og bedre karakterer

Helgesen peker også på at de elevene som har redusert fraværet sitt mest, er de som hadde høyest fravær fra før.

-Dessuten reduserte elever med foreldre uten høyere utdanning fraværet mer enn ungdom fra høyt utdannete hjem. I tillegg er ikke elever med innvandrerbakgrunn bare mindre borte fra skolen, de gjør det også betydelig bedre faglig etter fraværsgrensen. Vi ser at dette virker, understreker Helgesen.

-Samtidig viser evalueringen som forskerne i Fafo leverte i fjor etter fraværsregelen ble innført, har elevene i snitt forbedret karakteren i norsk med mellom 7,4 og 15,5 prosent.

Dette mener partiene om fraværsgrensen:

  • Høyre: Vil beholde fraværsgrensen.
  • Ap: Vil beholde fraværsgrense, men vil gjøre reglene «mindre strenge og mer rettferdige».
  • Fremskrittspartiet: Vil beholde fraværsgrensen, men vil vurdere å øke grensen.
  • MDG: Vil beholde fraværsgrensen, men gjøre det lettere å få unntak.
  • KrF: Vil beholde fraværsgrensen, men øke den fra 10 til 15 prosent i fag med få timer. De vil også la skolehelsetjenesten dokumentere gyldig fravær.
  • Senterpartiet: Vil ha mer fleksible fraværsregler og åpne for egen- eller foreldremelding.
  • SV: Vil fjerne fraværsgrensen.
  • Venstre: Vil fjerne fraværsgrensen.
  • Rødt: Vil fjerne fraværsgrensen.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.