Statsminister Erna Solberg deltok da sluttrapporten for evaluering av fraværsgrensen i videregående skole ble presentert på Lambertseter videregående skole i Oslo 15. juni 2020.
Utdanning

Bedre læring med fraværsgrensen

Fraværsgrensen har redusert fravær i alle elevgrupper og gitt elevene bedre karakterer. Det viser den endelige evalueringen av fraværsgrensen. Norsk Lektorlags leder er glad for at både forskere, politikere og elever tydelig anerkjenner fraværsgrensens positive virkning.
AVRedaksjonen
12. juni, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fraværet blant elever i videregående skole er i snitt redusert med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført, og karakterene har blitt bedre. Det viser forskningsstiftelsen FAFOs sluttrapport for evaluering av fraværsgrensen, som ble lagt frem i går. 

Både statsministeren og kunnskapsministeren møtte opp da forskerne fra FAFO og Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem rapporten, sammen med rektor og elever fra Lambertseter videregående skole.

FAFOs evaluering viser at alle elevgrupper har større oppmøte nå, og at det heller ikke er grunnlag for at si at økningen i elevenes fastlegebesøk har gått utover andre pasienter. 

– Fraværsgrensen har kommet for å bli, den beste læringen skjer sammen med andre elever og lærerne på skolen, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Anbefaler partiet å skifte standpunkt

Kunnskapsminister Guri Melby mener hennes eget parti Venstre nå bør skifte standpunkt om fraværsgrensen:

– Min anbefaling som leder av programkomiteen vil være at fraværsgrensen bør bestå, men at vi nå må se på om vi kan definere skjønn tydeligere for elever som ikke møter grensen og snakke om innhold og struktur i videregående opplæring, sa Melby i et intervju til Minerva.

Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen er glad for at både forskere, politikere og elever tydelig anerkjenner fraværsgrensens betydning:

– Som elevene selv har pekt på i dag, er det bra med tydelige rammer og forventninger. Både i studier og jobb forventes det at man møter opp, og det trenger vi selvsagt også på skolen. Det er også en viktig del av opplæringen å danne elevene og forberede dem som samfunnsborgere, påpeker Helgesen.

Hun viser også til betydningen det har for læringsmiljøet i klassen at elevene er til stede.

– Når elevene møter opp, kan vi bruke tiden på å gi god undervisning slik at elevene kan lære seg det de skal. Motsatt må vi hele tiden repetere fra forrige time når mange har vært borte. Det gir mindre læring for alle elevene, ikke bare de som er borte, påpeker Helgesen. 

Elevene får bedre resultater

Analyser av karakterer på eksamen og standpunktkarakterer i norskfaget viser at elevenes resultater forbedres etter innføringen av fraværsgrensen. FAFO viser til at dette er i tråd med internasjonal forskning, som dokumenterer at økt nærvær er positivt for elevenes læring. Elevgruppene som øker nærværet sitt i størst grad, er også de som har størst forbedring i prestasjoner, skriver FAFO.

Samtidig har en liten gruppe sårbare elever med over ti prosent udokumentert fravær mistet vurdering i flere fag etter at fraværsgrensen ble innført. Dette vil kunnskapsminister Guri Melby nå følge opp i arbeidet med ny stortingsmelding for videregående skole. 

– Det er viktig at vi ikke slipper taket i elevene som av ulike grunner har så mye fravær at de ikke greier å gjennomføre. Men skal vi klare å følge opp disse elevene som trenger ekstra hjelp, må vi jo ha systemer for å vite når de har vært til stede og hvilken undervisning de har fått med seg. Da er det ikke fraværsgrensens feil at disse elevene ikke klarer seg, den er tvert imot et viktig verktøy for å kunne se hvem som trenger ekstra hjelp, mener Helgesen.  

Hun viser her til den systematiske kunnskapsoversikten «Frafall i videregående opplæring» som Kunnskapssenter for utdanning tidligere har publisert. Rapporten poengterer at elevene må erfare at det er mange voksne som bryr seg om dem og ønsker at de skal lykkes, og at preventiv innsats har effekt, altså det å gripe inn tidlig, før problemet har fått utvikle seg. 

Helgesen vil samtidig gi stor honnør alle lektorer, adjunkter og  lærere som la ned en stor innsats for å fange opp elevene som forsvant da Utdanningsdirektoratet og regjeringen midlertidig opphevet fraværsgrensen under koronakrisen. 

– Tilbakemeldingen fra våre medlemmer er jo at det under skolestengingen nettopp var skolene uten gode systemer for å identifisere elevene som falt ut, som fikk problemer med å følge opp, sier Helgesen.

Elevene forventer best mulig hjelp fra skolen

Elevorganisasjonen, som har kjempet mot fraværsgrensen fra starten, sier at de fortsatt mener at ordningen bør fjernes. Det var ikke elevrepresentantene på Lambertseter videregående skole enige i. Elevene på Lambertseter ønsket seg mer fleksible løsninger for dokumentasjon og små fag, men anerkjente fraværsgrensen positive betydning:  

– Jeg synes fraværsgrensen er bra. Vi elever forventer best mulig hjelp fra skolen. Da er det også viktig at lærerne og skolen får stille krav til oss elever om at vi er til stede på skolen og er der når læreren skal lære oss ting, sa Peder Sletteberg Sørensen ved Lambertseter videregående skole. 

– Fraværsgrensen er fint for å ha struktur i hverdagen. Vi tror fraværsgrensen i stor grad setter en standard og er fint for elevene, sa elevrådsleder Maria Almaas Vold.

På bildet: Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) da sluttrapporten for evaluering av fraværsgrensen i videregående skole ble presentert på Lambertseter videregående skole i Oslo 15. juni 2020. Foto: Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Norsk Lektorlag.

Les også

Våre høringsuttalelser om fraværsgrensen:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...