image-5
Utdanning

Nødvendige opptakskrav for en bedre skole

Norsk Lektorlag støtter departementets ønske om å innføre krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningene fra 2016. - Det er nødvendig å heve inntakskravene til lærerutdanningene. Dette vil gi høyere lærerkvalitet i fremtiden, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
17. november, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag støtter Lærerløftet og er glad for at departementet nå strammer inn på karakterkravene for opptak til grunnskolelærer – og lektorutdanningene.

– Dette er helt nødvendig for at dagens elever sikres godt kvalifiserte lærere i alle fag. Når opptakskravene blir strengere, vil det gi studiet høyere status og bidra til at det blir mulig å rekruttere mange nok og flinke nok lærere i fremtiden, heter det i NLLs høringsuttalelse.

I høringsuttalelsen vises det til at det er viktig at alle lærere, uansett undervisningsfag, selv har positive erfaringer med å mestre matematikk for å motvirke den såkalte matematikkangsten i norsk skole. Regning er grunnleggende ferdighet som skal øves i alle fag, og det er derfor viktig at alle lærere har ferdigheter tilsvarende middels godt nivå.

Må skille mellom nivå
I høringsuttalelsen ber Norsk Lektorlag Kunnskapsdepartementet  om å skjelne mellom det enkleste og de mer avanserte matematikkursene i videregående skole.

– Norsk Lektorlag mener at 1P+2P kun kan brukes som grunnlag for å søke på lærerutdanningen 5-10 der matematikk ikke inngår i fagkretsen. Vi foreslår at det settes en nedre grense på karakteren 4 i P1/P2 for inntak til lærerutdanning 5-10 for de studentene som ikke velger matematikk. Hvis studenten har tenkt å undervise i matematikk, enten i 1-7 eller 5-10, bør det settes et kompetansekrav om minimum 1T+S1, og da kan karakterkravet være minimum 3. Søkere som har 1T+S1+S2 eller 1T+R1 fra videregående skole, bør ha minimum karakteren 3 for å komme inn på grunnskolelærerutdanningen, heter det i høringsuttalelsen.

Relaterte lenker:

• NLL Kravet om firer i matematikk er en nødvendig hestekur

Relaterte dokumenter:

NLL Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om inntak til høyere utdanning

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanseutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...