image-3
Utdanning

Lektorlaget med nye innspill om struktur og innhold i videregående

Hva bør gjøres for å forbedre kvaliteten i videregående opplæring? Lektorlaget sendte nylig Liedutvalget innspill om hvilke prinsipper vi mener bør ligge til grunn for videreutvikling av skolen.
AVRedaksjonen
08. juli, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen har via Liedutvalgets referansegruppe blant annet gitt utvalget råd om å gjeninnføre faglige råd for de studieforberedende programmene. Lektorlaget mener rådenes viktigste oppgave må være å følge opp og sikre den faglige kvaliteten og følge utviklingen i og med nye læreplaner. Samtidig kan slike råd føre til bedre og mer formalisert kontakt mellom lektorer på studiespesialiserende programmer i videregående og universitets- og høgskolesektoren.

Liedutvalgets kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring (NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert) ble overlevert kunnskaps- og integreringsminister i desember 2018.  I disse dager jobber Liedutvalget videre med hvilke premisser som bør være førende for modellutformingen. Dette handler blant annet om å være kvalifisert til videregående opplæring, hvordan opplæringen kan innrettes best mulig for å gjøre den enkelte yrkesforberedt eller studieforberedt, vurderingsordningen og forholdet mellom nasjonale bestemmelser og lokalt og regionalt handlefrihet og ansvar. Liedutvalgets hovedinnstilling med forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring vil foreligge i desember 2019.

Oppsummering av Lektorlagets råd til Liedutvalget:

 • Retten til videregående opplæring bør være mindre tidsbegrenset
 • Det må innføres inntakskrav for videregående opplæring
  Elever må ha tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge undervisningen
 • Innfør et valgfritt 11. eller utforskende skoleår med mulighet for å forbedre karakterer
 • Mer informasjon må følge eleven fra ungdomstrinnet til videregående
 • Vi ønsker to tydelige definerte utdanningsløp – og ikke omfattende strukturendringer i videregående opplæring i form av moduler hvor elever velger fritt
 • Kunnskapsgrunnlaget om studieforberedende program må styrkes
 • Studiekompetanse innebærer både faglig kunnskap og faglige ferdigheter, og dannelse
 • Vi foreslår et nytt begrepspar: Allmenne fag og fordypningsfag
  Eksamensordningen må styrkes, ikke svekkes
 • Internasjonaliseringen kan bli bedre
 • Støtteapparatet i videregående skole må bygges ut

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
Liedutvalgetvideregående skole

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...