image-5
Utdanning

Kritiserer en eksamensordning hvor data settes over fag

- Eksamensordningen er uegnet til å vurdere elevenes reelle fagkompetanse. Det er på høy tid at vi får en eksamensordning med begrensede hjelpemidler, skriver lektor Johanne Volløyhaug i et debattinnlegg i Klassekampen.
AVRedaksjonen
29. mai, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet har i år åpnet for en eksamensordning hvor det er opp til hver enkelt fylkeskommune, kommune eller skole å velge hvilke nettbaserte hjelpemidler som skal være tilgjengelig på eksamen. Mange av Norsk Lektorlags medlemmer har reagert negativt på dette.

Ulik praksis gir urettferdige utslag
Leder Gro Elisabet Paulsen uttalte til VG tidligere i mai at mange lektorer frykter det blir svært ulik praksis fra skole til skole, mens elevene konkurrerer om de samme studieplassene.

Lektor Volløyhaug beskriver hvordan elevene har fri tilgang til sin harddisk på eksamen – hvor de på forhånd kan ha lagret et ubegrenset antall tekster. Hun mener at eksamensordningen er totalt feilslått for fremmedspråkene, og at Utdanningsdirektoratets oppgaver også i år inviterte til reproduksjon og plagiat.

– Eksamensordningen er uegnet til å vurdere elevenes reelle fagkompetanse. En svak elev kan oppnå toppkarakter ved å reprodusere et bestillingsverk fra onkel Pedro i Mexico. Det gjelder å ha de rette kontaktene, eller eventuelt kjøpe tekster på nettet. Der kan man velge fag, tema og ønsket karakter. Slik øker ulikheten mellom elevene, og det er ikke gitt at læring lønner seg, skriver lektor Johanne Volløyhaug i et debattinnlegg i Klassekampen.

Ønsker fagspesifikke eksamensordninger
Volløyhaug mener det er på høy tid at vi får en eksamensordning med begrensede hjelpemidler. Hun ber Utdanningsdirektoratet ta elevene på alvor – med en rettferdig eksamen som fremmer læring.
– Gjennom frislippet av hjelpemidler havner den fagspesifikke kompetansen i skyggen av den digitale kompetansen. Det har blitt viktigere å håndtere datamaskinen enn å lære spansk. For å fremme læring og rettferdig vurdering trengs fagspesifikke eksamensordninger. Realfagene har allerede en oppgavedel uten hjelpemidler på eksamen. Nå er det på tide at fremmedspråkene følger etter, skriver Volløyhaug.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...