image-6
Utdanning

Innfør fraværsgrense nå

Norsk Lektorlag mener det er viktig at en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring nå innføres. Etter at det ble kjent at Stortinget kan stanse innføringen av en slik grense fra neste skoleår, mener Lektorlaget et kompromissforslag er bedre enn å ikke innføre noen grense.
AVRedaksjonen
02. juni, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsklektorlag.no skrev nylig om at SV gjennom et representantforslag i Stortinget har foreslått å stanse regjeringens innføring av en fraværsgrense fra skoleåret 2016-2017.

– Vi ser med bekymring på at relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakter på mangelfullt grunnlag, sa Lektorlagets leder Rita Helgesen i høringen.

VG meldte 1. juni at Arbeiderpartiet trolig vil støtte SVs forslag om å oppheve regler for fraværsgrense. Helgesen uttrykte skuffelse over dette, som i så fall vil frata lærerne et viktig verktøy de ser frem til å ta i bruk. 

Helgesen påpekte overfor VG at både Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet ønsker en fraværsgrense. Norsk Lektorlag har støttet regjeringens forslag, mens Utdanningsforbundet foreslo en prøveordning med følgeforskning, der grensen settes til 15 prosent.

Lektorlaget mener det viktigste er at innføringen av nasjonale regler ikke forsinkes. Vi har støttet regjeringens fraværsgrense, men mener subsidiært at Utdanningsforbundets forslag er bedre enn at det hele forskyves enda ett år, uttaler Helgesen.

Hun har tidligere påpekt at skolen bør ha plikt til å sørge for at elever med begynnende stort fravær får hjelp av et relevant og profesjonelt støtteapparat.
 – En inkluderende skole bør ikke overlate elever som sliter til seg selv, men møte dem med tydelige rammer.

Kirke- undervisnings og forskningskomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling i saken tirsdag 7. juni.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrensevideregående skole

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...