image-10
Utdanning

Innfør fraværsgrense nå

Norsk Lektorlag mener det er viktig at en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring nå innføres. Etter at det ble kjent at Stortinget kan stanse innføringen av en slik grense fra neste skoleår, mener Lektorlaget et kompromissforslag er bedre enn å ikke innføre noen grense.
AVRedaksjonen
02. juni, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsklektorlag.no skrev nylig om at SV gjennom et representantforslag i Stortinget har foreslått å stanse regjeringens innføring av en fraværsgrense fra skoleåret 2016-2017.

– Vi ser med bekymring på at relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakter på mangelfullt grunnlag, sa Lektorlagets leder Rita Helgesen i høringen.

VG meldte 1. juni at Arbeiderpartiet trolig vil støtte SVs forslag om å oppheve regler for fraværsgrense. Helgesen uttrykte skuffelse over dette, som i så fall vil frata lærerne et viktig verktøy de ser frem til å ta i bruk. 

Helgesen påpekte overfor VG at både Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet ønsker en fraværsgrense. Norsk Lektorlag har støttet regjeringens forslag, mens Utdanningsforbundet foreslo en prøveordning med følgeforskning, der grensen settes til 15 prosent.

Lektorlaget mener det viktigste er at innføringen av nasjonale regler ikke forsinkes. Vi har støttet regjeringens fraværsgrense, men mener subsidiært at Utdanningsforbundets forslag er bedre enn at det hele forskyves enda ett år, uttaler Helgesen.

Hun har tidligere påpekt at skolen bør ha plikt til å sørge for at elever med begynnende stort fravær får hjelp av et relevant og profesjonelt støtteapparat.
 – En inkluderende skole bør ikke overlate elever som sliter til seg selv, men møte dem med tydelige rammer.

Kirke- undervisnings og forskningskomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling i saken tirsdag 7. juni.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrensevideregående skole

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...