image-4
Arbeid

Husk å søke om videreutdanning innen 1. mars

Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Søknadsfrist for videreutdanning med studiestart høsten 2021 er 1. mars.
AVRedaksjonen
02. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Før du søker, er det viktig at du tar opp med rektor eller din nærmeste leder at du kunne tenke deg å ta videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet kommende skoleår. Be om en samtale, eller ta det opp i den ordinære medarbeidersamtalen om det passer i forhold til søknadsfristen 1. mars. 

I år er det satt av 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere. Hvis man ser på antall søkere i forhold til antallet som fikk tilbud, er det tydelig at mange ikke får: I fjor fikk 5775 av 11.500 søkere tilbud.

Det er skoleeier som skal svare på spørsmål fra lærere og rektorer om ordningene.

Det er viktig å få avklart hvilken kompetanse du og skolen din har behov for. Uten rektors velsignelse kan du se bort fra videreutdanningsmidler gjennom Kompetanse for kvalitet.

Avklar med rektor først

Om du skulle ønske å studere utenfor denne satsingen, er du likevel avhengig av klarsignal fra rektor for å nyte godt av de rettighetene som fins. Vårt klare råd er at du alltid tar opp videreutdanning med rektor i god tid. 

Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljølovens § 12-11. (Merk deg at loven ikke sier noe om rett til lønn under permisjon.) I Hovedtariffavtalen for KS-området heter det dessuten: «Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det.»

Dersom arbeidsgiver mener videreutdanningen er nødvendig for å heve ditt kunnskapsnivå og styrke din kompetanse for å utføre arbeidsoppgavene/arbeidsfunksjonene dine, skal det dessuten gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.

Og så har du altså mulighetene som Kompetanse for kvalitet gir, med denne ordningens egne regler. Søknadsfrist er 1. mars hvert år, så ved vinterferietider er det på tide å lufte videreutdanningsplaner med rektor. Hvis du blir tildelt videreutdanning, skal du selv søke på studiet og må kvalifisere for opptak.

Studiepoeng eller kursing?

Husk forskjellen på etterutdanning og videreutdanning – bare videreutdanning er studiepoenggivende. Etterutdanning er kursing. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...