Utdanning

Høring om fraværsgrense og vurdering – gi dine innspill til NLL

AVRedaksjonen
15. desember, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet har foreslått innføring av en fraværsgrense i videregående skoler, forskriftsendringer som skal tydeliggjøre sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakter for ungdomsskolen og videregående skole, og enkelte andre forslag som er ment å gjøre regelverket om vurdering mer oversiktlig og tydelig.

Som medlem kan du gi dine innspill til Norsk Lektorlags arbeid med høringsuttalelse i saken. Frist for å sende inn innspill er 15.april. Norsk Lektorlag vil avgi sin høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet innen 27.april. Høringen vil også være tema på et seminar for fagutvalgslederne i Norsk Lektorlag som arrangeres i Oslo 20.april.

Gi dine innspill til NLLs arbeid med høringen her:

.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrensevurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...