Utdanning

Høring om fraværsgrense og vurdering – gi dine innspill til NLL

AVRedaksjonen
15. desember, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet har foreslått innføring av en fraværsgrense i videregående skoler, forskriftsendringer som skal tydeliggjøre sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakter for ungdomsskolen og videregående skole, og enkelte andre forslag som er ment å gjøre regelverket om vurdering mer oversiktlig og tydelig.

Som medlem kan du gi dine innspill til Norsk Lektorlags arbeid med høringsuttalelse i saken. Frist for å sende inn innspill er 15.april. Norsk Lektorlag vil avgi sin høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet innen 27.april. Høringen vil også være tema på et seminar for fagutvalgslederne i Norsk Lektorlag som arrangeres i Oslo 20.april.

Gi dine innspill til NLLs arbeid med høringen her:

.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrensevurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...