Bilde av kunnskapsminister Tonje Brenna (Arbeiderpartiet) på Slottsplassen etter regjeringens første statsråd. Foto: Heiko Junge, NTB.
Arbeid

Håper Brenna satser på lærerne

Den nye regjeringens plattform er presentert, og torsdag ble det klart at Tonje Brenna (Ap) blir ny kunnskapsminister. – Regjeringen må øke satsningen på etterutdanning i nye faglige emner etter fagfornyelsen, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
14. oktober, 2021

Ny regjering: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) med blomster på Slottsplassen etter regjeringens første statsråd på slottet 14. oktober 2021. Foto: Heiko Junge

Skole-sektoren står midt i flere omstillingsprosesser, så den nye kunnskapsministeren Tonje Brenna får mange utfordrende oppgaver å ta tak i.

Flere av Aps og Sps valgkampsaker innen skolepolitikken er tatt med i regjeringsplattformen. Blant annet vil Støre-regjeringen fjerne den såkalte avskiltingen av lærere utdannet før 2014 og firerkravet i matematikk for lærerutdanningen. Regjeringen sier også at den vil fortsette satsingen på kompetanseutvikling for lærere på dagens nivå, og at etter- og videreutdanningstilbudet skal utvides til flere fag.

– Jeg skulle ønske regjeringen ville øke satsingen på etterutdanning i nye faglige emner i læreplanene i fagfornyelsen. Vi vil ha flere videreutdanningstilbud for lektorer, for vi trenger også faglig oppdatering. De som søker seg inn på Kompetanse for kvalitet-ordningen blir dessverre sjelden prioritert, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

– Det er positivt at regjeringen vil satse på spesialpedagogikk, men det bør også satses på videreutdanning innen naturfag. Norske elevers dårlige resultater i naturfag handler ikke bare om antall timer i faget, men at altfor mange har ukvalifiserte undervisere, legger hun til.

Helgesen er veldig glad for at regjeringen varsler en helt nødvendig gjennomgang av 9a for å sikre rettssikkerheten til både elevene og lærerne bedre.

Kompetansekrav

En av Lektorlagets kjernesaker er kompetansekrav.

– Vi merker oss at regjeringen vil at kompetansekravene skal bestå. Vi håper de ser dette i sammenheng med at de vil styrke praktiske og estetiske fag gjennom tilbud om etter- og videreutdanning: Innfør kompetansekrav for å undervise i praktiske og estetiske fag, sier Helgesen.

I regjeringsplattformen gjør Ap og Sp det samtidig klart at de er klare for å gjennomføre valgkampsaken om å fjerne firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

– Det er ikke overraskende at regjeringen sier de at de vil fjerne firerkravet for lærerutdanning. Norsk Lektorlag ønsker høye krav til inntak, og vil gjerne komme med råd om hvordan man kan få treffsikre, men fortsatt høye krav, til de som vil inn i lærer- og lektorutdanningene, sier Helgesen.

Rekrutteringsløsningen er økt lønn

Regjeringen vil også utvikle et eget program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket.

– Dette er ikke så komplisert: Øk lønnen, og gi lærere og lektorer nok tid til å utføre et godt arbeid for elevene, så er det en sjanse for at man får rekruttert noen tilbake, sier Helgesen.

Norsk Lektorlag er positivt til at regjeringen vil beholde eksamen og karakterer i ungdomsskolen og videregående skole.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
kompetansepolitikkvidereutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...