Bilde av leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Foto: Fartein Rudjord
Utdanning

Må snu negative søkertall

– Det er alvorlig at søkertallene til lektorprogrammene er like dårlige som i fjor. Det haster å snu denne trenden. Fellesskolen vår har et stort behov for godt faglig kvalifiserte lektorer og lærere, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
26. april, 2024

I dag ble søkertallene til høyere utdanning lagt frem. I fjor gikk søkertallene til lektorprogrammene ned hele 23 prosent, og i år gikk de ned 1,56 prosent fra fjorårets bunnresultat.

– Søkertallene til lektorprogrammene står på stedet hvil. I tillegg er 20 prosent av de som underviser i videregående ikke kvalifiserte. Dette må bekymre skoleeiere i hele landet, sier Nyhuus.

Dispensasjon for karakterkrav

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier i pressemeldingen at regjeringen vil blant annet åpne for flere dispensasjoner fra karakterkravene som et tiltak som skal bøte på mangelen på kvalifiserte lærere.

– Her skuffer Hoel. Løsningen ligger ikke i å senke kravene og gi dispensasjoner. Det bør være høye opptakskrav til all lærerutdanning, sier Nyhuus.

Lektorlaget mener alle elever har krav på kvalifiserte lærere.

– Det er nitrist at statsråden vil innføre tiltak som vil øke forskjellene på kvaliteten på undervisningen i landet, sier Nyhuus.

Lektorlaget advarte mot nivåsenking i lærerutdanningene på høringen om profesjonsmeldingen på Stortinget i går.

Etterlyser bedre rammer

Nyhuus mener at yrket må få bedre rammer.

– Dette handler om arbeidsforholdene våre. Arbeidsgiver må vise at de verdsetter kvalifiserte lærere i skolen, og at de som står i klasserommet får beholde sin faglige autonomi og at lønnen står til utdanningen og ansvaret, sier hun.

I en undersøkelse fra 2022 utført av Respons analyse om unge som ikke vil bli lærer, oppgir 45 prosent at lønnen er for lav.

– Dette er et signal om at mange unge opplever at yrket ikke er attraktivt. Vi må sørge for at alle som velger yrket, blir godt mottatt og ivaretatt i skolen, og lønn er en del av bildet, sier Nyhuus.

– Dessuten må kvaliteten på lektor- og lærerstudiene heves. Studiene må være relevante, godt organiserte og faglig solide, understreker hun.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Advarer mot nivåsenking av lærer- og lektorutdanninger
Regjeringen kommer med feil tiltak hvis målet er å rekruttere til læreryrket, var budskapet til Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på Stortinget. – Nivåsenking og light-versjoner av utdanningene...
Nyheter
Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell
Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Le...
Utdanning
– Steng bakdøra til klasserommet for godt
– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.