image-6
Utdanning

– Fagfornyelsen krever kompetanseløft

Åpne kompetansemål stiller større krav til fagkompetansen hos den enkelte lærer. Med fagfornyelsens nye læreplaner må vi ha flere kompetente lektorer og lærere. Norsk Lektorlag etterlyser en opptrappingsplan fra regjeringen.
AVRedaksjonen
19. november, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, her på Dagsrevyen, gav tydelig beskjed om at fagfornyelsens nye læreplaner  krever et kompetanseløft. Norsk Lektorlag vil ha kompetansekrav i alle fag på alle trinn. (foto: faksimile av NRK Dagsrevyen)

Fagfornyelsen skal gi bedre faglig fordypning og dybdelæring gjennom færre kompetansemål. Mandag 18. november la kunnskapsminister Jan Tore Sanner frem nye læreplanforskrifter i 40 fag.

Norsk Lektorlag har påpekt at kompetansemålene må være konkrete, og har advart mot at for åpne og utydelige kompetansemål kan øke forskjellene i skolen, fordi lærerens tolkning av kompetansemålene blir avgjørende for hva elevene lærer i faget.

Regjeringen erklærte allerede i januar 2018, med Jeløy-plattformen, at innfasingen av kompetansekrav i relevante fag skal vurderes, og har videreført punktet i Granavold-plattformen. Nå ser Helgesen frem til en konkretisering.

– Skal fagfornyelsen lykkes, må vi nå få en langtidsplan for opptrapping av kompetansekrav. I barneskolen underviser mellom 40 og 70 prosent av lærere uten studiepoeng i en rekke fag, i ungdomsskolen er lektorandelen under OECD-snittet og i videregående skole gjelder kompetansekravene bare en del av lærerne, påpeker Helgesen. Hun ble gjenvalgt som leder på Norsk Lektorlags landsmøte sist fredag.

Tonen var god da nye læreplaner ble lagt frem, men Rita Helgesen gav tydelig beskjed om Lektorlagets forventninger direkte til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. (foto: Norsk Lektorlag)

Norsk Lektorlag vil nå gå gjennom de nye læreplanene, Helgesen har allerede merket seg at regjeringen har gitt sidemålet lavere vurderingskrav enn hovedmål i norsk, og er også kritisk til at underveisvurderingen i faget skal stimulere til lærelyst.

– Det er svært viktig at undervisningen er motiverende, men å kreve at også vurderingen skal være det kan fort gjøre elevene en bjørnetjeneste, avslutter Helgesen.

Norsk Lektorlags mange fagutvalg har vært aktive i fagfornyelsen, før sommeren leverte organisasjonen høringsuttalelser i 16 fag, nå fortsetter fagfornyelsen med programfagene i videregående skole.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenkompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...