image-10
Utdanning

– Fagfornyelsen krever kompetanseløft

Åpne kompetansemål stiller større krav til fagkompetansen hos den enkelte lærer. Med fagfornyelsens nye læreplaner må vi ha flere kompetente lektorer og lærere. Norsk Lektorlag etterlyser en opptrappingsplan fra regjeringen.
AVRedaksjonen
19. november, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, her på Dagsrevyen, gav tydelig beskjed om at fagfornyelsens nye læreplaner  krever et kompetanseløft. Norsk Lektorlag vil ha kompetansekrav i alle fag på alle trinn. (foto: faksimile av NRK Dagsrevyen)

Fagfornyelsen skal gi bedre faglig fordypning og dybdelæring gjennom færre kompetansemål. Mandag 18. november la kunnskapsminister Jan Tore Sanner frem nye læreplanforskrifter i 40 fag.

Norsk Lektorlag har påpekt at kompetansemålene må være konkrete, og har advart mot at for åpne og utydelige kompetansemål kan øke forskjellene i skolen, fordi lærerens tolkning av kompetansemålene blir avgjørende for hva elevene lærer i faget.

Regjeringen erklærte allerede i januar 2018, med Jeløy-plattformen, at innfasingen av kompetansekrav i relevante fag skal vurderes, og har videreført punktet i Granavold-plattformen. Nå ser Helgesen frem til en konkretisering.

– Skal fagfornyelsen lykkes, må vi nå få en langtidsplan for opptrapping av kompetansekrav. I barneskolen underviser mellom 40 og 70 prosent av lærere uten studiepoeng i en rekke fag, i ungdomsskolen er lektorandelen under OECD-snittet og i videregående skole gjelder kompetansekravene bare en del av lærerne, påpeker Helgesen. Hun ble gjenvalgt som leder på Norsk Lektorlags landsmøte sist fredag.

Tonen var god da nye læreplaner ble lagt frem, men Rita Helgesen gav tydelig beskjed om Lektorlagets forventninger direkte til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. (foto: Norsk Lektorlag)

Norsk Lektorlag vil nå gå gjennom de nye læreplanene, Helgesen har allerede merket seg at regjeringen har gitt sidemålet lavere vurderingskrav enn hovedmål i norsk, og er også kritisk til at underveisvurderingen i faget skal stimulere til lærelyst.

– Det er svært viktig at undervisningen er motiverende, men å kreve at også vurderingen skal være det kan fort gjøre elevene en bjørnetjeneste, avslutter Helgesen.

Norsk Lektorlags mange fagutvalg har vært aktive i fagfornyelsen, før sommeren leverte organisasjonen høringsuttalelser i 16 fag, nå fortsetter fagfornyelsen med programfagene i videregående skole.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fagfornyelsenkompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.