image-8
Utdanning

Etterlyser videreutdanning for lektorer

7099 lærere får i år tilbud om videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. Lektorlagets medlemmer forteller at de ikke blir prioritert.
AVRedaksjonen
11. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag etterlyser at lokale skoleeiere prioriterer lektorers behov for kompetanseheving.  

I år søkte 11.015 om videreutdanning gjennom den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet. 7876 lærere fikk godkjent sin søknad av skoleeier, og av disse får 7099 tilbud. 

«Lærere med god faglig kompetanse er det viktigste for elevenes læring. Derfor er jeg glad for at mange lærere har søkt om å få videreutdanning. Flere faglig sterke lærere vil gi oss en skole der elevene mestrer mer og trives», sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.   

Fagfornyelsen krever oppdatert kompetanse

I gruppen «lærere» er 986 søknader om videreutdanning avslått. Hovedårsakene til avslag er at søknaden var lavt prioritert av skoleeier og hvor mye penger regjeringen setter av til ordningen.  

De nye læreplanene i grunnskolen og for VG1 ble tatt i bruk fra skolestart i 2020. Målet er at de skal gi elevene bedre dybdelæring, og det forutsetter at lektorer og lærere er faglig oppdatert. Norsk Lektorlag får tilbakemelding fra lektorer som ikke får videreutdanning, selv om de trenger å fornye kompetansen sin for å undervise etter ny læreplan. Tok du et hovedfag for mellom 10 og 30 år siden, kan videreutdanning være helt nødvendig for å møte elevene med oppdatert og relevant fagkompetanse.  

Skal elevene få bedre dybdelæring slik fagfornyelsen har som mål, må man sikre at de som underviser har oppdatert fagkunnskap. Da er det et paradoks at høyt utdannede lektorer nedprioriteres til videreutdanning, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag. 

Bare 9 % av Norsk Lektorlags medlemmer svarte i en medlemsundersøkelse at de har fått videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. 70 % svarer at de får søknaden nedprioritert av skoleeier. Våre medlemmer gir tilbakemelding om at skoleleder sier det ikke er vits i å søke, fordi de ikke blir prioritert. (Norsk Lektorlags medlemsundersøkelse november 2017) 

Må vite mer om behovene

Norsk Lektorlag ga innspill til videreutdanningsstrategien i mars i fjor. Lektorlaget vil at det gjennomføres et tilsyn med skoleeiers ansvar for kompetanseheving, som er lovfestet gjennom opplæringslovens §10-8. Norsk Lektorlag ber også om at det gjennomføres en undersøkelse blant lektorer og lærere for å få mer kunnskap om læreres behov for  videreutdanning, og i hvilken grad tilbudet fra Kompetanse for kvalitet svarer til behovet. Undersøkelsen suppleres med informasjon fra skoleledere og skoleeiere.   

Det trengs mer kunnskap om lokale skoleeieres prioriteringer og mulige årsaker til at lærere ønsker videreutdanning eller ikke. Mange av Lektorlagets medlemmer erfarer at deres søknader ikke prioriteres år etter år, og slutter dermed å prøve. 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...