image-5
Lektorbloggen

Mer nærvær med fraværsgrensen

Etter ett år med fraværsgrense er de nasjonale tallene klare: Elevene får med seg vesentlig mer undervisning. Både dagsfraværet og timefraværet har gått mye ned, og flere elever har fått vurdering.
AVRedaksjonen
05. juli, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag har vært krystallklare i synet på fraværsgrensen:

– Det gir stor forskjellsbehandling av elevene når relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakterer på mangelfullt grunnlag, uttalte leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen da Stortinget i fjor vedtok en nasjonal fraværsgrense. 

Lektorbladet rapporterte i april om stor nedgang i fraværet allerede etter første termin, da var hele fraværsdager redusert med 32,4 prosent, mens timefraværet hadde gått ned med 31,2 prosent.

Utdanningsdirektoratets tall viser at nedgangen har blitt enda større etter ett år med fraværsgrensen. Timefraværet har gått ned med 33 prosent, og dagsfraværet er redusert med hele 40 prosent.

– Vi er glade for at tallene bekrefter at flere elever er tilstede. Aktiv deltakelse er viktig for at skolen skal kunne oppfylle sitt dannelsesoppdrag og forberede elevene på det som forventes i voksenlivet generelt og i arbeidslivet spesielt. Når flere elever får med seg undervisningen, blir det også mindre ekstraarbeid for lærerne, sier Helgesen.

I følge Kunnskapsdepartements pressemelding har dagsfraværet gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark. Elever i Oslo og Finnmark hadde forrige skoleår typisk syv dager fravær, mens de i år har tre dager fravær. Det er mer enn en halvering i antall fraværsdager.

I debatten om fraværsgrensen har flere vært bekymret for at de nye reglene kan føre til at flere ikke får vurdering i det hele tatt, på grunn av for stort fravær. Fra forrige skoleår er det imidlertid en liten nedgang i andel elever som ikke får karakter i faget – fra 3,2 til 3,1 prosent. Foreløpige tall viser at det også er litt færre elever som slutter i løpet av skoleåret, sammenlignet med de to foregående skoleårene.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?