image-7
Utdanning

10 000 lærere uten godkjent utdanning

- Legg press på skoleeier ved å pålegge dem å opplyse om utdanningsnivået til alle som underviser ved skolen slik at dette ligger åpent for politikere, foreldre og elever, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
15. oktober, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

13,5 prosent av grunnskolelærere mangler relevant utdanning. 10 021 av alle ansatte lærere i grunnskolen i fjor manglet enten pedagogisk utdanning eller hadde kun fullført videregående.

-Dette tallet er altfor høyt, og det er et problem at det vil være tilfeldig hvilken skole eller klasse du går i og om du får en lærer som faktisk har utdanning i faget eller har pedagogisk utdanning, sier Helgesen.

Hun mener løsningen må være å gjøre det vanskeligere for skoleeiere å slippe unna med å ansette lærere som ikke har godkjent utdanning.

-Krev at alle skoler opplyser på sine ansatt-sider om undervisningspersonalet er lærere, adjunkter, lektorer, eller om de ikke har godkjent lærerutdanning. Hvis elever og foreldre blir oppmerksomme på bruken av lærere uten relevant utdanning vil det skape et større press på skoleeier om å ansette folk med lærer- og lektorutdanning.

-Selvsagt vet vi at det er vanskelig å rekruttere utdannede lærere noen steder, men da er faktisk lønn et virkemiddel skoleeier i alt for liten grad har benyttet seg av, sier Rita Helgesen.
Statistisk sentralbyrå publiserte disse tallene før sommeren, men Skolenes Landsforbund (SL) har nylig gått ut med en pressemelding og krevd at regjeringen bør fjerne både kravet om 4 i matematikk, kravet om masterutdanning, og vedtaket om at masterkravet skal ha tilbakevirkende kraft. I tillegg mener de at gjennomsnittskravet for å komme inn på lærerutdanningen er for høyt, og at høyere lønn kan lokke flere til læreryrket.

– Høyere lønn er vi enige i kan være et godt virkemiddel for å rekruttere flere lærere, men ellers er jeg uenig i SLs forslag. Når det er mangel på lærere må vi for all del ikke gå i fella og senke kravene til hvem som kan bli lærere, sier Rita Helgesen.

 

Ansatte i grunnskolen 2017

Universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, med pedagogisk utdanning

  (9,2%)    6 862

Universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, med pedagogisk utdanning

(77,4%)  57 772

Universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning

(1,5%)    1 091

Universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning

(4,4%)    3 289

Videregående utdanning eller lavere

(7,6%)    5 641

Totalt

74 655

 

 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...