kompetanse

image-4
Juridisk talt
Både smart og hyggelig: Ikke bare faglig gode, men også personlig egnede
Søkere som ikke fyller kompetansekravene i opplæringslova kan ansettes foran formelt kvalifiserte, hvis disse lærerne regnes som uegnet på grunn av sine personlige egenskaper. Dette sier Høyesterett.
image-5
Juridisk talt
Endrede unntaksregler for kompetansekravet
Fra og med 1. august 2015 ble opplæringslovas bestemmelser i § 10-2 om unntak fra kravene om relevant kompetanse i undervisningsfagene endret.
image-9
Juridisk talt
Krav om relevant kompetanse i undervisningsfaget
Nylig vedtatte forskrifter konkretiserer hva slags kompetanse man må ha for å undervise i de enkelte fag, på ulike årstrinn og i ulike skoleslag.
Juridisk talt
Kompetansekrav og tilsetting på vilkår
Det er nye lovbestemmelser om kompetansekrav i undervisningsstilling og tilsetting på vilkår. Nyheten er at det nå stilles krav om relevant faglig kompetanse også for å undervise, ikke som tidligere kun ved tilsetting. D...
image-8
Juridisk talt
Rett til å instruere
Kan en lærer instrueres til å undervise i andre fag enn det læreren tidligere har undervist i?
image-6
Juridisk talt
Ansettelse av lærere -den best kvalifiserte
Hvordan forstå det rettslige begrepet “best kvalifisert”?
Juridisk talt
Organisasjonsfrihet og ansettelser
Er det lov å stille spørsmål som er egnet til å kartlegge søkernes fagforeningstilhørighet og fagpolitiske sympatier?